De werkzaamheden aan de 200-steiger zijn begonnen

27.11.2015
De werkzaamheden aan de 200-steiger zijn begonnen. De damwand en het loopdek wordt vervangen en de electriciteit wordt aangepast zodat we iedere box van een eigen aansluiting kunnen voorzien. Het grote onderhoud was noodzakelijk daar de schoeiing in bijzonder slechte staat verkeerde. Tevens worden de ligplaatsen heringericht. Met deze herindeling hebben we een aantal leden van de wachtlijst kunnen helpen aan een passende ligplaats. 

lees verder

Eredivisie Zeilen en "De Kaag"

24.11.2015
Ongetwijfeld heeft u begin oktober gehoord of gelezen dat het nieuwe initiatief “Eredivisie Zeilen” van start is gegaan met een pilotweekend in Almere Haven. Maar voor diegenen die het niet allemaal gevolgd hebben eerst een korte samenvatting... De Eredivisie Zeilen wordt georganiseerd door de Nederlandse Eredivisie Zeilen B.V. onder auspiciën van het Watersportverbond.14 landen kennen inmiddels een nationale competitie.

lees verder

Marifoonregistratie

05.11.2015

Zoals u weet heeft de regering besloten om per 2016 de marifoonbijdrage wederom in te voeren. Waterrecreatie heeft, mede namens de Koninklijke Schuttevaer en het Watersportverbond in een brief, die u hierbij aantreft, een reactie gestuurd aan de betrokken commissie van de Tweede Kamer.

Uit de oude doos

01.09.2014

In deze rubriek kunt u oude foto's en filmpjes bekijken. Dus "lees verder".

lees verder

Scheepvaartberichten

08.05.2012

 

 

 

lees verder

naar boven