Aankondiging Kaagweek 2017


Aankondiging 97ste Kaagweek 2017

op de Kagerplassen bij Warmond

georganiseerd door KWV De Kaag

 

1 DE REGELS

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels, zoals gedefinieerd in De Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

 

1.2 Reserve

 

1.3 Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie. Leden van het Watersportverbond kunnen een bemanningslicentie aanschaffen bij het Watersportverbond voor € 1,-. Niet-leden betalen € 5,-. Daarnaast is er de mogelijkheid om last-minute een evenementbemanningslicentie aan te schaffen voor € 3,- bij het wedstrijdkantoor.

1.4 De wedstrijdbepalingen kunnen wedstrijdregels wijzigen. De wijzigingen zullen volledig in de wedstrijdbepalingen worden vermeld.

 

1.5 De klassenvoorschriften worden niet gewijzigd.

 

1.6 Voor de Holland-Friesland wedstrijden in de Regenboogklasse gelden aparte wedstrijdbepalingen die deel van de Kaagweek-wedstrijdbepalingen zullen uitmaken.

 

2 Reserve

 

3 Inschrijving

3.1 De wedstrijden staan open voor alle erkende open eenheidsklassen.

Daarnaast staan de wedstrijden tevens open voor de Marieholm klasse en de Kolibri klasse.

 

3.2 Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven en betalen tot en met maandag 3 juli 23.00 uur via Inschrijven Kaagweek tegen een gereduceerd tarief.

Op 12 en 13 juli 2017 is alleen betaling tegen regulier tarief bij het informatiebureau bij de Kaagsociëteit nog mogelijk. Online inschrijvingen en betalingen geschieden door middel van iDeal met uitzondering van inschrijvingen vanuit het buitenland.

Inschrijven vanuit het buitenland kan door een e-mail te sturen naar rces.[antispam].@kwvdekaag.nl, hiervoor gelden de tarieven voor ‘Gereduceerd tarief inschrijving’ mits deze mail voor 3 juli 2017 23:00 uur (Nederlandse tijd) is verzonden.

 

3.3 Voor elke klasse geld een minimum van 5 voorinschrijvingen alvorens de klasse op zal worden genomen in het startschema. De organiserende autoriteit kan er voor kiezen deelnemende klassen gezamenlijk te laten starten, voor elke klasse wordt een apart klassement opgemaakt.

 

3.4 Dameswedstrijden

De dameswedstrijden van de Valken en Regenbogen zijn gepland op donderdag 13 juli. Er zal na 17:00 echter niet gestart worden door de Regenbogen i.v.m. het daaropvolgend Regenboogdiner. Starttijden zullen kenbaar gemaakt worden op het informatiebord. Voor deze wedstrijd moet men voor de peildatum hebben

ingeschreven (en betaald) met als peildatum 3 juli 2016. Minimum deelname is gesteld op 10 deelnemers bij de Regenbogen en 8 deelnemers bij de Valken.

 

4 Reserve

 

5 Inschrijfgeld.

5.1 Om de jeugd te stimuleren zal het inschrijven voor de Optimisten, Cadetten, Splash en RS-Feva gratis zijn.

Men moet echter wel voor de peildatum (3 juli) inschrijven.

 

5.2 De vereiste inschrijfgelden voor de Kaagweek zijn als volgt:

Type klasse

Gereduceerd tarief inschrijving

Regulier tarief inschrijving op 13 juli

Jeugdklasse

gratis

gratis

Eenmansklasse

55,-

60,-

Tweemansklasse *

65,-

75,-

Driemansklasse

75,-

85,-

* de 12 Voetsjol wordt gezien als een 1 mans boot

5.3 Tevens bestaat de mogelijkheid om enkel voor het weekend in te schrijven.

Hiervoor gelden de navolgende tarieven:

Type klasse

Gereduceerd tarief inschrijving

Regulier tarief inschrijving op 13 juli

Jeugdklasse

gratis

gratis

Eenmansklasse

45,-

50,-

Tweemansklasse *

55,-

65,-

Driemansklasse

65,-

75,-

* de 12 Voetsjol wordt gezien als een 1 mans boot

Gereduceerd tarief geldt enkel als de inschrijving en betaling vóór 3 juli binnen zijn.

 

5.4 Deelname aan de Dameswedstrijden in de Valken en Regenboog bedraagt € 10,00

 

5.5 Betaling van het inschrijfgeld dient bij voorinschrijving middels iDeal te geschieden. Mocht dat niet lukken kan het inschrijfgeld worden overgemaakt op bankrekening NL22 RABO 0367 7028 94 t.n.v. KWV De Kaag

o.v.v. Kaagweek 2017, klasse, naam stuurman en zeilnummer.

 

Bespaar Uzelf die extra € 10,=, door vóór de peildatum in te schrijven en te betalen!

 

6 Kwalificaties en Finales

Bij meer dan 28 inschrijvingen kan het wedstrijdcomité besluiten om het deelnemersveld op basis van kwalificatiewedstrijden te splitsen in een Gold Fleet en een Silver Fleet. Aanhangsel K van de wedstrijdbepalingen is dan van toepassing.

Bij de Regenbogen zal als leidraad voor de groepsindeling de Jaarprijs ranglijst 2016 gelden.

 

7. Programma van wedstrijden .

7.1 Registratie van de deelnemers vindt plaats in het informatiebureau bij de Kaagsociëteit op woensdag 12 juli tussen 17:30 en 19:30 uur en op donderdag 13 juli tussen 08:30 en 10:30 uur bij het informatiebureau.

Verantwoordelijke personen dienen bij registratie het bij de meetcertificaat behorende registratiebewijs 2017 te tonen, alsmede een bewijs van verzekering van de ingeschreven boot te overleggen.

Indien u geregistreerd staat bij het Watersportverbond als licentiehouder hoeft u deze licenties niet te tonen. U kunt dit zelf controleren op de website van het Verbond.

 

Deelnemers dienen tevens vóór aanvang van de wedstrijdserie hun startlicentie en bemanningslicenties te tonen.

Indien u geregistreerd staat bij het Watersportverbond als licentiehouder hoeft u deze licenties niet te tonen. U kunt dit zelf controleren op de website van het Verbond.

 

Voorkom wachttijden bij de informatiebalie

en zorg op tijd voor de vereiste licenties!

7.2 Reserve

 

7.3 Data van de wedstrijden:

Datum

1ste start eerste klasse

Middag starts

Donderdag 13 juli

10:00 uur

Wordt nader bekend gemaakt

Vrijdag 14 juli

10:00 uur

Wordt nader bekend gemaakt

Zaterdag 15 juli

10:00 uur

Wordt nader bekend gemaakt

Zondag 16 juli

10:00 uur

Wordt nader bekend gemaakt

Donderdag 13 juli

Dameswedstrijden

Wordt nader bekend gemaakt

Vrijdag 14 juli

Holland-Friesland Teamzeilen

18:00 uur

Zaterdag 15 juli

Holland-Friesland Teamzeilen

18:00 uur

 

Het startschema zal uiterlijk maandag 10 juli 18:00 beschikbaar zijn op de website van De Kaag.

 

7.4 Aantal wedstrijden:

Er zal gestreefd worden naar twee starts per dag voor alle klassen.

 

7.5 Reserve

 

7.6 Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein worden gegeven na 15:25 uur.

Indien echter het waarschuwingssignaal voor de laatste wedstrijd van de eerste klasse voor of om 15.25 wordt gegeven wordt voor alle volgende klassen de startprocedure voltooid.

Dit geldt ook bij afgebroken startprocedures en algemene terugroepen.

 

8 Meting

Iedere boot moet een geldig meetcertificaat kunnen tonen. In aanvulling hierop kunnen de boten gecontroleerd worden en dienen op het eerste verzoek ter controle aangeboden worden.

 

 

9 Wedstrijdbepalingen

De wedstrijdbepalingen zullen vanaf maandag 3 juli 18:00 uur beschikbaar zijn op de website van De Kaag en op de wedstrijddagen getoond worden op het informatiebord.

 

10 Locatie

10.1 Aanhangsel A toont de plaats van de Kaagsociëteit van waaruit de wedstrijdserie wordt gezeild.

 

10.2 De wedstrijden zullen gevaren worden op de Kagerplassen. .

 

11  Banen

De te zeilen banen voor de seriewedstrijden zijn de banen zoals aangegeven op de banenkaart “Kaagweek 2017”.

Wedstrijdbanen zijn omschreven in een bijlage van de wedstrijdbepalingen en zullen uiterlijk maandag 3 juli worden gepubliceerd.

 

Deelnemers worden verzocht alle documenten en de banenkaart zelf uit te printen en mee te nemen.

 

12 Strafsysteem

12.1 Straffen bij overtreding van regels uit RvW Deel 2: Voor alle klassen wordt de twee-ronden straf vervangen door een een-ronde straf. Dit wijzigt RvW 44.1.

 

12.2 Beslissingen van het protestcomité die betrekking hebben op de kwalificatiewedstrijden (NoR 6) zijn bindend zoals voorzien in RvW 70.5. Het Watersportverbond heeft hier, conform RvW 70.5(a) of RvW 70.5(b) en de bepalingen van het Watersportverbond hierbij, toestemming voor verleend.

 

13 Scoren

13.1 Reserve

 

13.2 3 wedstrijden moeten zijn voltooid om de serie geldig te maken.

 

13.2 (a) Wanneer minder dan 5 wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores.

(b) Wanneer 5 tot en met 7 wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.

(c) Wanneer 8 of meer wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van zijn twee slechtste scores.

 

14 Reserve

 

15 Ligplaatsen

15.1 Deelnemende boten krijgen geen specifieke ligplaats toegewezen, maar worden verzocht de aanwijzingen van het havenpersoneel op te volgen.

 

15.2 Voor moederschepen is een liggeld verschuldigd van € 1,00 per strekkende meter per nacht.

 

 

 

15.2 Ook tijdens de 97ste Kaagweek wordt een ligplaatsenbeleid aan de steiger bij Kaagsociëteit gehandhaafd. De situatie is met meer en steeds grotere moederschepen niet meer veilig op de oude manier. Bij storm of brand moeten we de veiligheid van ons gasten kunnen garanderen.

 

Daarnaast is de stroom- en water voorziening een bron van zorg. Om de risico’s te beperken is het noodzakelijk dat u uw ligplaats voor de Kaagweek gaat reserveren. Dit kan bij de inschrijving geschieden.

 

De maatregelen bestaan in hoofdzaak uit:

 

  • Ligplaatsenbeleid: maximaal 4 boten naast elkaar langs de steigers;

  • Ligplaatsen worden op basis van reserveringen vooraf toegewezen;

  • Ligplaatsen zijn uitsluitend bestemd voor de deelnemers aan de Kaagweek;

  • Moederschepen mogen niet onbemand achterblijven voor of na het evenement;

  • Niet eerder dan 10 juli mogen de moederschepen aanmeren bij de Kaagsociëteit;

  • Strakker toezicht op handhaving van deze maatregelen;

 

Wij denken hiermee het comfort en de veiligheid voor iedereen te verhogen, en rekenen op uw medewerking.

 

15.3 Ligplaatsen reserveren kan bij het inschrijven aan de Kaagweek. Uiteraard kunt U ook ons secretariaat hierover bellen.

 

16 (DP) BEPERKINGEN OP HET UIT HET WATER HALEN

Deelnemende boten mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de wedstrijdserie behalve met en onderworpen aan de voorwaarden van de vooraf gegeven schriftelijke toestemming van het wedstrijdcomité.

 

17 (DP) DUIKUITRUSTING EN PLASTIC BADEN

Onderwater ademhalingsapparatuur en plastic baden of een equivalent daarvan mogen niet gebruikt worden nabij de kielboten tussen het waarschuwingssein van de eerste wedstrijd en het einde van de wedstrijdserie.

 

18 (DP) Radiocommunicatie

18.1 Behalve in noodsituaties mag een boot terwijl hij wedstrijd zeilt geen spraak of data uitzenden noch spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten.

 

18.2 Voor eventueel door de organisatie beschikbaar gestelde track & trace applicaties kan op de beperking voor mobiele telefoons een uitzondering worden gemaakt.

 

19 Prijzen

19.1 Voor alle klassen zijn voor de gehele serie prijzen voor stuurman/-vrouw en bemanning beschikbaar.

Het aantal prijzen bedraagt bij:

6 of minder deelnemers : 1 prijs

7 t/m 10 deelnemers : 2 prijzen

11 en meer deelnemers : 3 prijzen

 

Daarnaast zijn er natuurlijk ook voor diverse klassen de permanente Kaagweek wisselprijzen.

 

19.2 Het aantal prijzen wordt vastgesteld aan de hand van het aantal inschrijvingen op de peildatum.

 

19.3 Voor de Holland-Friesland Teamwedstrijden in de Regenboogklasse is een wisselbeker beschikbaar. De stuurlieden en bemanningen van het winnende team ontvangen een herinnering.

 

19.4 Ook voor de Dameswedstrijden zijn er speciale permanente wisselprijzen.

 

20 Afwijzing van aansprakelijkheid

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW 4, Besluit om wedstrijd te zeilen. De KWV De Kaag, noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiele schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

 

21 Verzekering

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van € 1.500.000,= per incident of het equivalent daarvan.

 

22 Overige informatie

22.1 Kaagweek-informatie, wedstrijdbepalingen, banenkaarten en het startschema zijn te vinden op de website van De Kaag ( http://www.kwvdekaag.nl ).

Volg verder de menu structuur via “Watersport”, “Zeilen”, “Kaagweek”, “Wedstrijdinformatie”.

 

22.2 Kamperen

Het is, in beperkte mate, mogelijk te kamperen in de nabijheid van de Kaagsociëteit.

Voor meer informatie neem vóór de uiterste inschrijfdatum contact op met het secretariaat.

 

22.3 Takelen en Accommodatie voor boten en trailers

Op het parkeerterrein van Van Schie (einde Zijldijk Warmond) is voldoende ruimte voor auto’s en trailers. Parkeergeld bedraagt € 3,= per dag per auto, dit geldt ook voor trailers. De pont kost € 0,50 per persoon per overtocht, na 20.00 uur € 0,70 per persoon per overtocht. Kranen bij Van Schie kost per keer € 20,=.

 

Ook kunt u gebruik maken van de faciliteiten van de verenigingshavens (zowel Haven West als Haven Oost) van KWV De Kaag in Warmond. Hier is het kranen en parkeren van zowel trailers als auto’s gratis.

 

Adres: KWV De Kaag

Kaagstraat 1

2361 KM Warmond

 

Indien u van deze optie gebruik wil maken dient u contact op te nemen met het secretariaat (telnr. 071- 3010035) of met de havenmeester (GSMnr. 06 – 15698003).

 

 

Aanhangsel A

Locatie Kaagsociëteit en KWV De Kaag te Warmond

 kaagsocieteit

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe bereik ik de Kaagsociëteit?

Over de weg

Beschikt u over navigatie in de auto? Programmeer dan:

 

Vanuit de richting Amsterdam (noorden of noordwest): Zijldijk 28, Leiderdorp. U komt uit bij Brasserie De Zijlstroom, die laat u rechts liggen en u rijdt gewoon rechtdoor, met het water aan uw linkerhand tot aan de slagboom. Zie hieronder voor nadere instructie.

 

Vanuit de richting Utrecht / Den Haag (Zuiden of Zuidoosten): Zijldijk 11, Warmond. U komt uit bij de slagboom. Zie hieronder voor nadere instructie.

 

Geen navigatie?: Neem op de A4, de afslag 6 Hoogmade/Leiderdorp. Volg de richting Leiden Centrum. Komt u vanaf de richting Amsterdam dan passeert u 4 rotondes, vanaf de richting Den Haag 5 rotondes. Hou de richting Leiden Centrum aan tot de eerste verkeerslichten. Hier slaat u linksaf, volgende afslag direct rechts, einde van de weg op T-splitsing bij het water weer rechts. U rijdt deze weg, de Zijldijk helemaal af.

 

Instructie vanaf de rood-witte slagboom: De rood-witte slagbomen aan het einde van de Zijldijk markeren het parkeerterrein. Dat parkeerterrein is geen eigendom van KWV De Kaag. U dient het geldend parkeertarief via de parkeerautomaat, bij het verlaten van het parkeerterrein te voldoen. De parkeerautomaat accepteert uitsluitend muntgeld. Vanaf het parkeerterrein kunt u zich tegen het geldend tarief per pont doen overzetten naar de Kaagsociëteit.