Aankondiging Rond en Plat


9 en 10 september 2017 op de Kagerplassen bij Warmond.

1  DE REGELS
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels, zoals gedefinieerd in De Regels  voor Wedstrijdzeilen (RvW).
 
1.2 Reserve

1.3 De bepalingen van het Watersportverbond zijn niet van toepassing.

1.4 De wedstrijdbepalingen kunnen wedstrijdregels wijzigen. De wijzigingen zullen volledig in de wedstrijdbepalingen worden vermeld.
 
1.5 De klassenvoorschriften worden niet gewijzigd.

1.6 RvW Appendix T zal van toepassing zijn.

2. RESERVE

3 Inschrijving
3.1 De wedstrijden staan open voor alle Rond- en Platbodems.

3.2 Inschrijvingen via de website van De Kaag vóór peildatum 5 september 2017:
  Inschrijven Rond & Plat

 Of schriftelijk dan wel via e-mail:    KWV “De Kaag”
     Kaagstraat 1
     2361 KM Warmond
     Tel: 071-3010035
     rces.[antispam].@kwvdekaag.nl

3.3 Uitgangspunt is dat er op de peildatum minimaal 5 deelnemers in een klasse moeten hebben ingeschreven. De organiserende autoriteit behoudt zich het recht  voor om bij minder deelnemers de klasse  alsnog toe te laten, dan wel samen te  voegen met een andere klasse c.q. startgroep.

4 Reserve

5 Inschrijfgeld.
5.1 De vereiste inschrijfgelden zijn als volgt:

Type klasse Gereduceerd tarief inschrijving Regulier tarief inschrijving op 5 sept
Tjalken  € 47,50     € 57,50
Kajuitboten € 42,50    € 52,50
Open boten € 37,50    € 47,50
  

Gereduceerd tarief geldt enkel als de inschrijving en betaling vóór 5 september binnen zijn.

5.2 Betaling van het inschrijfgeld dient bij voorinschrijving middels iDeal te geschieden. Mocht dat niet lukken kan het inschrijfgeld worden overgemaakt op bankrekening NL22 RABO 0367 7028 94 t.n.v. KWV De Kaag
 o.v.v. R&P 2017, klasse, naam stuurman en zeilnummer.

Bespaar Uzelf die extra € 10,=, door vóór de peildatum in te schrijven en te betalen!

6 Reserve 
              
7. Programma van wedstrijden.
7.1 Registratie van de deelnemers vindt plaats in de ledenzaal van de Kaagsociëteit op zaterdag 9 september tussen 9.00 en 11.00 uur bij het informatiebureau.

7.2 De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd:
 Eerste start zaterdag 9 september om 12:00 uur.
 Eerste start zondag 10 september om 10:00 uur.
 Er zal gestreefd worden naar twee starts per dag voor alle klassen.

7.3 Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein worden gegeven na  15:15 uur.
 Indien echter het waarschuwingssignaal voor de laatste wedstrijd van de eerste klasse voor of  om 14.55 wordt gegeven wordt voor alle volgende klassen de startprocedure voltooid.
 Dit geldt ook bij afgebroken startprocedures en algemene terugroepen.

8 Reserve

9 Wedstrijdbepalingen
 De wedstrijdbepalingen zullen vanaf donderdag 7 september 18:00 uur beschikbaar zijn op de website van De Kaag  en op de wedstrijddagen getoond worden op het informatiebord.

10 Locatie
10.1 Aanhangsel A toont de plaats van de Kaagsociëteit van waaruit de wedstrijdserie wordt gezeild.

10.2 De wedstrijden zullen gevaren worden op de Kagerplassen. .

11 Banen
 De te zeilen banen voor de serie wedstrijden zijn de banen zoals aangegeven op de banenkaart “Rond & Plat KWV De Kaag 2017”.
 Deze worden uitgereikt bij de registratie en zijn ook beschikbaar via de website van De Kaag vanaf 7 september 2017.

12 Strafsysteem
 Straffen bij overtreding van regels uit deel 2 (RvW): Voor alle klassen wordt de twee-ronde straf vervangen door een een-ronde straf.

13 Scoren
13.1 reserve
13.2 Er zal geen sprake zijn van een aftrek.

14 t/m 17 Reserve

18 (DP) Radiocommunicatie
18.1 Behalve in noodsituaties mag een boot terwijl hij wedstrijdzeilt geen spraak of data uitzenden noch spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten.

18.2 Voor eventueel door de organisatie beschikbaar gestelde track & trace applicatie’s kan op de beperking voor mobiele telefoons een uitzondering worden gemaakt.

19 Prijzen
19.1 Voor alle klassen zijn voor de gehele serie prijzen voor stuurman/-vrouw en bemanning beschikbaar.
 Het aantal prijzen bedraagt bij:
 6 of minder inschrijvingen : 1 prijs
 7 t/m 11 inschrijvingen : 2 prijzen
 12 t/m meer inschrijvingen : 3 prijzen

19.2 Het aantal prijzen wordt vastgesteld aan de hand van het aantal inschrijvingen op de peildatum.

19.3 De wisselprijzen zijn:
 Het Blok   Lemster Aken (VA + VB)
 De Liggende Leeuw  Tjalken
 Het Tonnetje  Zeeschouwen
 Het Scheepsmodel  Vissersschepen (VC)
 De Mastwortel  Ronde Jachten (Klein Hout)

20 Afwijzing van aansprakelijkheid
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW 4, Besluit om wedstrijd te zeilen. De KWV De Kaag, noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiele schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

21 Verzekering
 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van € 1.500.000,= per incident of het equivalent daarvan.

22 Overige informatie
22.1 Voorkaag-informatie, wedstrijdbepalingen, banenkaarten en het startschema zijn te vinden op de website van De Kaag.
Volg verder de menu structuur via “Watersport”, “Zeilen”, “Rond en plat”, “Wedstrijdinformatie”.

22.2 Kamperen
Het is, in beperkte mate, mogelijk te kamperen in de nabijheid van de Kaagsociëteit.  
Voor meer informatie neem vóór de uiterste inschrijfdatum contact op met het secretariaat.              
              
22.3 Takelen en Accommodatie voor boten en trailers
Op het parkeerterrein van Van Schie (einde Zijldijk Warmond) is voldoende ruimte voor auto’s en trailers. Parkeergeld bedraagt € 3,= per dag per auto, dit geldt ook voor trailers. De pont kost € 0,50 per persoon per overtocht, na 20.00 uur € 0,70 per persoon per overtocht. Kranen bij Van Schie kost per keer € 25,=.

Ook kunt u gebruik maken van de faciliteiten van de verenigingshaven van KWV De Kaag in Warmond. Hier is het kranen en parkeren van zowel trailers als auto’s gratis.
  
 Adres: KWV De Kaag 
 Kaagstraat 1
 2361 KM  Warmond
 
Indien u van deze optie gebruik wil maken dient u contact op te nemen met het secretariaat (telnr. 071- 3010035) of met de havenmeester (GSMnr. 06 – 15698003).


Aanhangsel A
Locatie Kaagsocieteit en KWV De Kaag te Warmond

locatie-kaagsocieteit

 

 


 

 

 

 

 

 

Hoe bereik ik de Kaagsociëteit?
Over de weg
Beschikt u over navigatie in de auto? Programmeer dan:
 
Vanuit de richting Amsterdam (noorden of noordwest): Zijldijk 28, Leiderdorp. U komt uit bij Brasserie De Zijlstroom, die laat u rechts liggen en u rijdt gewoon rechtdoor, met het water aan uw linkerhand tot aan de slagboom. Zie hieronder voor nadere instructie.
 
Vanuit de richting Utrecht / Den Haag (zuiden of zuidoosten): Zijldijk 11, Warmond. U komt uit bij de slagboom. Zie hieronder voor nadere instructie.
 
Geen navigatie?: Neem op de A4, de afslag 6 Hoogmade/Leiderdorp. Volg de richting Leiden Centrum. Komt u vanaf de richting Amsterdam dan passeert u 4 rotondes, vanaf de richting Den Haag 5 rotondes. Hou de richting Leiden Centrum aan tot de eerste verkeerslichten. Hier slaat u linksaf, volgende afslag direct rechts, einde van de weg op T-splitsing bij het water weer rechts. U rijdt deze weg, de Zijldijk helemaal af.
 
Instructie vanaf de rood-witte slagboom: De rood-witte slagbomen aan het einde van de Zijldijk markeren het parkeerterrein. Dat parkeerterrein is geen eigendom van KWV De Kaag. U dient het geldend parkeertarief via de parkeerautomaat, bij het verlaten van het parkeerterrein te voldoen. De parkeerautomaat accepteert uitsluitend muntgeld. Vanaf het parkeerterrein kunt u zich tegen het geldend tarief per pont doen overzetten naar de Kaagsociëteit.