Header 007

Aankondiging Voorkaag 2017


Aankondiging Voorkaag 2017

 

29 en 30 april 2017

op de Kagerplassen bij Warmond.

georganiseerd door KWV De Kaag

 

1         DE REGELS

1.1     De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels, zoals gedefinieerd in De Regels     voor Wedstrijdzeilen (RvW).

 

1.2     Reserve

 

1.3     Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van     de vereiste licentie. Leden van het Watersportverbond kunnen een bemanningslicentie aanschaffen bij het Watersportverbond voor € 1,-. Niet-leden betalen € 5,-. Daarnaast is er de mogelijkheid om last-minute een evenementbemanningslicentie aan te schaffen voor € 3,- bij het wedstrijdkantoor.

 

    1. De wedstrijdbepalingen kunnen wedstrijdregels wijzigen. De wijzigingen zullen volledig in de wedstrijdbepalingen worden vermeld. 
    2. 1.6     RvW Appendix T zal van toepassing zijn.
    3. 1.5     De klassenvoorschriften worden niet gewijzigd.

 

2         Reserve

 

3          Inschrijving

3.1     De wedstrijden staan open voor alle erkende open eenheidsklassen.

Daarnaast staan de wedstrijden tevens open voor de Marieholm klasse en de Kolibri klasse.

 

3.2         Deelnamegerechtigde schepen kunnen inschrijven en betalen tot en met maandag 24 april 23.00 uur via Inschrijven Voorkaag tegen gereduceerd tarief.

         Op 29 april 2017 is alleen betaling tegen regulier tarief bij het informatiebureau bij de Kaagsociëteit nog mogelijk. Online inschrijvingen en betalingen geschieden door middel van iDeal met uitzondering van inschrijvingen vanuit het buitenland.

         Inschrijven vanuit het buitenland kan door een e-mail te sturen naar rces.[antispam].@kwvdekaag.nl, hiervoor gelden de tarieven voor ‘Gereduceerd tarief inschrijving’ mits deze mail voor 24 april 2017 23:00 uur (Nederlandse tijd) is verzonden.

 

3.3     Voor elke klasse geld een minimum van 5 voorinschrijvingen alvorens de klasse op zal worden genomen in het startschema. De organiserende autoriteit kan er voor kiezen deelnemende klassen gezamenlijk te laten starten, voor elke klasse wordt een apart klassement opgemaakt.

 

4        Reserve

 


 

5          Inschrijfgeld.

5.1     De vereiste inschrijfgelden zijn als volgt:

 

Type klasse

Gereduceerd tarief inschrijving

Regulier tarief inschrijving op 24 april

Jeugdklasse

€ 30,- 

€ 40,- 

Eenmansklasse

€ 40,-

€ 50,-

Tweemansklasse *

€ 45,-

€ 55,-

Driemansklasse

€ 50,-

€ 60,-

                        * de 12 Voetsjol wordt gezien als een 1 mans boot

 

Gereduceerd tarief geldt enkel als de inschrijving en betaling vóór 24 april binnen zijn.

 

5.2     Betaling van het inschrijfgeld dient bij voorinschrijving middels iDeal te geschieden. Mocht dat niet lukken kan het inschrijfgeld worden overgemaakt op bankrekening NL22 RABO 0367 7028 94 t.n.v. KWV De Kaag

         o.v.v. Voorkaag 2017, klasse, naam stuurman en zeilnummer.

 

Bespaar Uzelf die extra € 10,=, door vóór de peildatum in te schrijven en te betalen!

 

5.3     Bij de inschrijving van de Voorkaag heeft u ook nog de mogelijkheid te beslissen     om gebruik te maken van een van de twee Voordeelpakketten. Dus als U toch al van         plan was mee te doen aan zowel de Voorkaag, de Kaagweek (of alleen het weekend)       en de Nakaag dan is nu het moment om te beslissen welk pakket u kiest.

 

Kaag-Weekendpakket

 

Jeugd

1-mans

2-mans*

3-mans

Voorkaag

€ 30,00

€ 40,00

€ 45,00

€ 50,00

Kaagweek

€ 30,00

€ 45,00

€ 55,00

€ 65,00

Nakaag

€ 30,00

€ 40,00

€ 45,00

€ 50,00

 

€ 90,00

€ 125,00

€ 145,00

€ 165,00

Kosten Kaagweekend

€ 80,00

€ 115,00

€ 135,00

€ 155,00

Kaag-Totaalpakket

 

Jeugd

1-mans

2-mans*

3-mans

Voorkaag

€ 30,00

€ 40,00

€ 45,00

€ 50,00

Kaagweek

€ 40,00

€ 55,00

€ 65,00

€ 75,00

Nakaag

€ 30,00

€ 40,00

€ 45,00

€ 50,00

 

€ 100,00

€ 135,00

€ 155,00

€ 175,00

Kosten Kaag-Totaal

€ 90,00

€ 125,00

€ 145,00

€ 165,00

                        * de 12 Voetsjol wordt gezien als een 1 mans boot

           

            Kiest U voor een van de pakketten geef dan duidelijk aan bij de betaling welk pakket bij U van toepassing is. Dus o.v.v. Kaagweekend of Kaag-Totaal, en natuurlijk de klasse, naam stuurman en het zeilnummer.          

 

6        Reserve      

            

  1. Programma van wedstrijden .

7.1     Registratie van de deelnemers vindt plaats in het informatiebureau bij de Kaagsociëteit op zaterdag 29 april tussen 9.00 en 11.00 uur bij het informatiebureau.

Verantwoordelijke personen dienen bij registratie het bij de meetcertificaat behorende registratiebewijs 2017 te tonen, alsmede een bewijs van verzekering van de ingeschreven boot te overleggen.

Indien u geregistreerd staat bij het Watersportverbond als licentiehouder hoeft u deze licenties niet te tonen. U kunt dit zelf controleren op de website van het Verbond.

        

Deelnemers dienen tevens vóór aanvang van de wedstrijdserie hun startlicentie en bemanningslicenties te tonen.

Indien u geregistreerd staat bij het Watersportverbond als licentiehouder hoeft u deze licenties niet te tonen. U kunt dit zelf controleren op de website van het Verbond.

 

Voorkom wachttijden bij de informatiebalie

en zorg op tijd voor de vereiste licenties!

7.2     Reserve

 

7.3     Data van de wedstrijden:

Datum                       1ste start       Middag start

 

Zaterdag 29 april     11:00 uur     Wordt nader bekend gemaakt

 

Zondag 30 april       10:00 uur     Wordt nader bekend gemaakt

(Het startschema zal uiterlijk donderdag 27 april 18:00 beschikbaar zijn op de website van De Kaag ).

 

7.4     Aantal wedstrijden:

         Er zal gestreefd worden naar twee starts per dag voor alle klassen.

 

7.5     Reserve

 

7.6     Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein worden gegeven na       16:00 uur.

Indien echter het waarschuwingssignaal voor de laatste wedstrijd van de eerste klasse voor of om 15.25 wordt gegeven wordt voor alle volgende klassen de startprocedure voltooid.

        Dit geldt ook bij afgebroken startprocedures en algemene terugroepen.

 

8          Meting

            Iedere boot moet een geldig meetcertificaat kunnen tonen. In aanvulling hierop      kunnen de boten gecontroleerd worden en dienen op het eerste verzoek ter controle     aangeboden worden.

 

9          Wedstrijdbepalingen

De wedstrijdbepalingen zullen vanaf donderdag 27 april 18:00 uur beschikbaar zijn op de website van De Kaag en op de wedstrijddagen getoond worden op het informatiebord.

 

10       Locatie

10.1    Aanhangsel A toont de plaats van de Kaagsociëteit van waaruit de wedstrijdserie wordt gezeild.

 

10.2    De wedstrijden zullen gevaren worden op de Kagerplassen.      .

 

11       Banen

         De te zeilen banen voor de seriewedstrijden zijn de banen zoals aangegeven op de banenkaart “Banen Voorkaag 2017”.

         Wedstrijdbanen zijn omschreven in een bijlage van de wedstrijdbepalingen en zullen uiterlijk 27 april 2017 worden gepubliceerd.

           

            Deelnemers dienen de documenten en banenkaart zelf uit te printen en mee te nemen, deze worden niet los niet verstrekt tijdens het evenement.

 

12       Strafsysteem

                Straffen bij overtreding van regels uit deel 2 (RvW): Voor alle klassen wordt de twee-ronden straf vervangen door een een-ronde straf.

 

13       Scoren

13.1    reserve

 

13.2    1 wedstrijd moeten zijn voltooid om de serie geldig te maken.

 

13.2    Indien 4 wedstrijden zijn gezeild, wordt het resultaat van de slechtste wedstrijd afgetrokken.

 

14       Reserve

 

15       Ligplaatsen

         Deelnemende boten krijgen geen specifieke ligplaats toegewezen, maar worden      verzocht de aanwijzingen van het havenpersoneel op te volgen.

 

16       (DP) BEPERKINGEN OP HET UIT HET WATER HALEN

            Deelnemende boten mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de wedstrijdserie behalve met en onderworpen aan de voorwaarden van de vooraf       gegeven schriftelijke toestemming van het wedstrijdcomité.

 

17       (DP) DUIKUITRUSTING EN PLASTIC BADEN

            Onderwater ademhalingsapparatuur en plastic baden of een equivalent daarvan      mogen niet gebruikt worden nabij de kielboten tussen het waarschuwingssein van de     eerste wedstrijd en het einde van de wedstrijdserie.

 

18       (DP) Radiocommunicatie

18.1     Behalve in noodsituaties mag een boot terwijl hij wedstrijdzeilt geen spraak of data uitzenden noch spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten.

 

18.2    Voor eventueel door de organisatie beschikbaar gestelde track & trace applicatie’s kan op de beperking voor mobiele telefoons een uitzondering worden gemaakt.

 

19       Prijzen

19.1    Voor alle klassen zijn voor de gehele serie prijzen voor stuurman/-vrouw en bemanning beschikbaar.

Het aantal prijzen bedraagt bij:

6 of minder deelnemers      : 1 prijs

7 t/m 10 deelnemers          : 2 prijzen

11 en meer deelnemers      : 3 prijzen

 

19.2    Het aantal prijzen wordt vastgesteld aan de hand van het aantal inschrijvingen op de peildatum.

 

20       Afwijzing van aansprakelijkheid

         Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW 4, Besluit om wedstrijd te zeilen. De KWV De Kaag, noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiele schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

 

21       Verzekering

         Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van € 1.500.000,= per incident of het equivalent daarvan.

 

22       Overige informatie

22.1    Voorkaag-informatie, wedstrijdbepalingen, banenkaarten en het startschema zijn te vinden op de website van De Kaag ( www.kwvdekaag.nl ).

Volg verder de menu structuur via “Watersport”, “Zeilen”, “Voorkaag”, “Wedstrijdinformatie”.

 

22.2     Kamperen

          Het is, in beperkte mate, mogelijk te kamperen in de nabijheid van de Kaagsociëteit. 

          Voor meer informatie neem vóór de uiterste inschrijfdatum contact op met het secretariaat.              

              

22.3    Takelen en Accommodatie voor boten en trailers

        Op het parkeerterrein van Van Schie (einde Zijldijk Warmond) is voldoende ruimte voor auto’s en trailers. Parkeergeld bedraagt € 3,= per dag per auto, dit geldt ook voor trailers. De pont kost € 0,40 per persoon per overtocht, na 20.00 uur € 0,60 per persoon per overtocht. Kranen bij Van Schie kost per keer € 25,=.

 

        Ook kunt u gebruik maken van de faciliteiten van de verenigingshaven van KWV De Kaag in Warmond. Hier is het kranen en parkeren van zowel trailers als auto’s gratis.

       

        Adres: KWV De Kaag

                 Kaagstraat 1

                 2361 KM  Warmond

        

Indien u van deze optie gebruik wil maken dient u contact op te nemen met het secretariaat (telnr. 071- 3010035) of met de havenmeester (GSMnr. 06 – 15698003).

Aanhangsel A

Locatie Kaagsocieteit en KWV De Kaag te Warmond

 

 

 

Hoe bereik ik de Kaagsociëteit?

Over de weg

Beschikt u over navigatie in de auto? Programmeer dan:

 

Vanuit de richting Amsterdam (noorden of noordwest): Zijldijk 28, Leiderdorp. U komt uit bij Brasserie De Zijlstroom, die laat u rechts liggen en u rijdt gewoon rechtdoor, met het water aan uw linkerhand tot aan de slagboom. Zie hieronder voor nadere instructie.

 

Vanuit de richting Utrecht / Den Haag (zuiden of zuidoosten): Zijldijk 11, Warmond. U komt uit bij de slagboom. Zie hieronder voor nadere instructie.

 

Geen navigatie?: Neem op de A4, de afslag 6 Hoogmade/Leiderdorp. Volg de richting Leiden Centrum. Komt u vanaf de richting Amsterdam dan passeert u 4 rotondes, vanaf de richting Den Haag 5 rotondes. Hou de richting Leiden Centrum aan tot de eerste verkeerslichten. Hier slaat u linksaf, volgende afslag direct rechts, einde van de weg op T-splitsing bij het water weer rechts. U rijdt deze weg, de Zijldijk helemaal af.

 

Instructie vanaf de rood-witte slagboom: De rood-witte slagbomen aan het einde van de Zijldijk markeren het parkeerterrein. Dat parkeerterrein is geen eigendom van KWV De Kaag. U dient het geldend parkeertarief via de parkeerautomaat, bij het verlaten van het parkeerterrein te voldoen. De parkeerautomaat accepteert uitsluitend muntgeld. Vanaf het parkeerterrein kunt u zich tegen het geldend tarief per pont doen overzetten naar de Kaagsociëteit.