Header 005

Optiweek


 Inschrijving Optiweek 2017 is gesloten!

Aan het begin van de zomervakantie, voorafgaand aan de KAAGWEEK, organiseren we de OPTIWEEK voor onze jonge zeilers (8-12 jaar). Van zaterdag 8 juli t/m woensdag 12 juli 2017 zeilen we elke dag vanaf ons jeugdhonk bij de Kaagsociëteit.

Voor wie?

De OPTIWEEK wordt georganiseerd voor jeugdleden en (klein)kinderen van leden van KWV De Kaag. Vriendjes en vriendinnetjes van jeugdleden kunnen zich aanmelden als introducee (graag vermelden bij inschrijving). De capaciteit van de week is beperkt tot zo'n 40 - 45 deelnemers afhankelijk van het aantal bootjes, trainers en begeleidingsboten. Bij overinschrijving hebben jeugdleden voorrang. Heb je nog geen zeilervaring, ben je geen lid of introducee? Dan verwijzen we je voor de eerste kennismaking met zeilen graag door naar onze partner Zeilschool De Kaag op Kaageiland: www.dekaag.nl/zeilschool

Doelstelling

De kinderen worden in groepjes ingedeeld afhankelijk van het instapniveau, kennis en ervaring, en staan onder begeleiding van onze ploeg enthousiaste zeiltrainers. Tijdens een intensief vijfdaags programma staat het bevorderen van plezier in het zeilen bij de deelnemende kinderen centraal. In het programma komt het wedstrijdzeilen uitgebreid aan bod, en behandelen we verschillende zeilvaardigheden volgens het CWO-programma. Voor een volledige zeilopleiding adviseren we zeilers om meer te zeilen dan 1 week per jaar. In het voor- en najaar biedt de vereniging uitgebreide trainingen aan in de Optimist (en RS Feva).

Programma

De Optiweek is een dagkamp. De kinderen worden dus 's ochtends gebracht en eind van de middag gehaald. De dag wordt gevuld met allerlei activiteiten. Uiteraard wordt er veel gezeild maar minstens zo belangrijk is het voorbereiden, boten op- en aftuigen, basiszeiltheorie en leuke wal- en waterspelletjes. Er wordt samen geluncht op de Kaagsociëteit. Ook als er bij slecht weer niet gezeild kan worden (bijv. onweer), gaat de Optiweek altijd door en verzorgen de trainers alternatieve activiteiten. Meer informatie over de dagindeling volgt voorafgaand aan de week zelf, maar gaat u ervan uit dat het programma elke dag van 9:30-16.30 uur is. Op dinsdagavond eten we met alle deelnemers en trainers samen, de eindtijd zal tijdens de week gemeld worden.

Materiaal

We nodigen iedereen die over een eigen optimist beschikt uit om deze mee te nemen. KWV De Kaag beschikt over een beperkt aantal verenigingsboten die worden toegekend op volgorde van inschrijving. Zeilers die een eigen boot meenemen, dienen zelf voor een goed zwemvest te zorgen. Zwemvesten van de vereniging kunnen alleen gebruikt worden in combinatie met een verenigingsboot. Verder dient elke deelnemer voor geschikte zeilkleding te zorgen. Bij voorkeur een wetsuit met lange benen en een regenpak, zeilschoentjes of andere gesloten schoenen (geen slippers/sandalen). Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de Optiweek nadere informatie over alle benodigdheden.

Kosten

Deelname Jeugdleden                  € 225,-        

Deelname Introducees                 € 275,-

Gebruik verenigingsboot               € 25,-           (beperkte beschikbaarheid)

Inschrijfgeld is inclusief een T-shirt, 5 dagen lunch op de sociëteit en de maaltijd op dinsdagavond.

Informatie

Voor meer informatie en vragen over de inschrijving/betaling kunt u terecht bij ons secretariaat. rces.[antispam].@kwvdekaag.nl – 071-30 100 35

Voor overige vragen over de Optiweek:

Marc van Itallie, coördinator jeugd en hoofdtrainer

reniartdfooh.[antispam].@kwvdekaag.nl – 06 16 300 248 

Michiel van Cranenburgh, commissaris jeugd & opleidingen

negnidielpO.[antispam].@kwvdekaag.nl – 06 31 68 7674