Header 008

Rond en Plat


Rond en plat

Uiteraard schrijft KWV de Kaag ook in 2017 wedstrijden uit voor Rond & Plat. Op 9 en 10 september 2017 zijn we er voor ons nationale erfgoed, groot en klein. Wij hopen op tenminste 30 inschrijvingen. Zegt het voort!

Op zaterdag beginnen we om 12.00 uur en op zondag begint de strijd om de prachtige, zeer begerenswaardige wisselprijzen om 10.00 uur.

Wij vragen u om tijdig in te schrijven; dat bespaart u geld en de organisatie moeite.

De Kaag wil graag dienstverlenend zijn voor de zeilers, en daarom:

-      wordt er op zaterdag vanaf 12.00 uur gestart (twee wedstrijden) en wordt er op zondag (één wedstrijd) op tijd gefinisht, zodat iedereen comfortabel kan komen en vertrekken;

-      kunnen de deelnemers gratis kranen op Haven West (tot 2.500 Kg, gaarne even vooroverleg met de havenmeesters);

-      kunnen de deelnemers in de week voor het evenement gratis ligplaats innemen bij de sociëteit;

-      is er voor de zondag een sleep naar de Westeinder geregeld, zodat iedereen die dat wil op 16 en 17 september 2017 óók aan Rond & Plat  op de Westeinder kan deelnemen;

-      zal er van elk deelnemend schip een foto (zo mogelijk: een mooie foto) gemaakt worden, en op de website geplaatst worden.

 

Inschrijven kan alleen via de website. U kunt daar ook de al ingeschreven deelnemers zien. En na de wedstrijden uiteraard ook de uitslagen.

 

Voor wie twee vliegen in één klap wil slaan: op 17 en 18 september is er het R&P-evenement op de Westeinder plassen (zie voor uitnodiging en inschrijfformulier www.wvnieuwemeer.nl).

Inschrijven

U kunt voor het evenement op de Kaag inschrijven via het internet: http://www.kwvdekaag.nl/rondenplat_inschrijven.aspx.

Wij stellen het op prijs als u tijdig inschrijft. Het inschrijfgeld bedraagt:

Tjalk                   € 47,50

Kajuitboten        € 42,50

Open boten        € 37,50

Start en informatie

Het wedstrijdprogramma, de deelnemerslijst en de banenkaarten zijn op zaterdagochtend tussen 9.00 en 11.00 uur af te halen bij de starttoren naast de Kaagsociëteit. Op zaterdag 10 september is de eerste start om 12.00 uur. Op zondag worden er twee wedstrijden gezeild, eerste start om 10:00 uur. Evenals de afgelopen jaren zal er weer voor de starttoren gestart worden.

Zeilersmaaltijd

Zaterdagavond is er de mogelijkheid deel te nemen aan een zeilersmaaltijd in de Kaagsociëteit (waarschijnlijk: de ledenzaal). Het menu zal tijdig op de website www.kaagsociëteit.nl bekend gemaakt worden. Om teleurstellingen te voorkomen is het raadzaam om van te voren telefonisch bij de Kaagsociëteit te reserveren (071 5018222).

Ontbijt

Indien er voldoende belangstelling is, kan de mogelijkheid geboden worden om op zondagochtend op de Kaagsociëteit te ontbijten. Als u hiervan gebruik zou willen maken, meldt u dan bijtijds aan bij de Kaagsociëteit (071 5018222).

Ligplaatsen

Een ligplaats kunt u reserveren in overleg met de havenmeesters,

tel. 06-15698003. Vrijdag 9 september en in de week van 12 t/m 16 september is geen liggeld verschuldigd. Er is de mogelijkheid om gratis te takelen en te parkeren op haven West van KWV De Kaag aan de Kaagstraat 1 te Warmond, eveneens in overleg met de havenmeesters.

Tegenover de Kaagsociëteit zijn een hijskraan en trailerhelling (tegen betaling) beschikbaar bij Van Schie, Zijldijk 11, tel 071 5892894. Aldaar kan eveneens (tegen betaling) geparkeerd worden.

Sleep naar Westeinder

Vanwege de mooie combinatie met de Rond- en Platbodemwedstrijden op de Westeinderplassen op 17 en 18 september, biedt KWV De Kaag de mogelijkheid om na afloop van de zeilwedstrijden kleine bootjes van de Kaag naar de Westeinder, W.V. Nieuwe Meer te Aalsmeer te laten slepen door de verenigingsbarkas. Indien u hiervan gebruik wilt maken, verzoeken wij u om dit tijdens het weekend tijdig kenbaar te maken aan:

- Meine Dijkstra (06-51277282) of aan

- Wiebe Brouwer (06-53523482 of DM.rewuorBW.[antispam].@gmail.com).

Voor informatie en inschrijving voor de wedstrijden op de Westeinder zie: www.stichtingwzw.nl of www.wvnieuwemeer.nl

Mocht u rond- en platbodemzeilers kennen die wij onverhoopt deze uitnodiging niet hebben toegezonden, maar die wel mee willen doen, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u hen deze uitnodiging wilt doorgeven.