Zeilen


Algemene informatie zeilseizoen 2019

In 1910 werd onze vereniging opgericht en een van de belangrijkste doelstellingen was het organiseren van wedstrijden. Ook voor 2019 zijn we er in geslaagd om de zeilers weer een volle agenda te bieden.
Natuurlijk hebben we ook weer gekeken naar de inschrijfgelden. Ieder jaar proberen we per evenement value for money te bieden op de Kagerplassen.
En op dat front kunnen we de zeilers geruststellen. Er zal ook voor 2019 geen verhoging zijn van de inschrijfgelden!

PIC 1276
  • De 10% korting voor Kaagleden bij de inschrijving blijft eveneens gehandhaafd. Met de kanttekening dat men voor de peildatum van het betreffende evenement moet hebben ingeschreven en ook betaald hebben.
  • Om inschrijvingen van de steeds grotere groep jeugdzeilers te blijven stimuleren zal dit komende seizoen de substantiële verlaging van de inschrijfgelden van 2018 gehandhaafd blijven.
  • De Voorkaag, Kaagweek en Nakaag blijven voor de Optimisten gratis, maar ze moeten zich wel op tijd inschrijven.

 

Yngling

In de kalender van het zeilseizoen 2019 zal de oplettende lezer niet veel nieuws ontdekken. Veel terugkerende wedstrijdseries die elk jaar op de kalender staan.
Naast de zogenaamde “standaard” evenementen zijn wij verheugd dat wij dit jaar de Marieholm klasse mogen verwelkomen voor een Klasse Evenement, waarbij nog niet helemaal zeker is of we daar ook een officiële NK Sprint aan kunnen verbinden.
Daarnaast keren de Valken terug, na een voorzichtig begin in 2018, met hun traditionele Lange Afstand wedstrijdserie.

De Algemene Informatie per evenement is allemaal te vinden op de website van De Kaag.

Nu nog de oproep aan de zeilers… schrijf U in, liefst voor de peildatum (scheelt U ook  weer een tientje) en zorg dat we de stijgende lijn aan inschrijvingen, die al jaren gaande is, wederom kunnen vasthouden. Daarnaast helpt U de wedstrijdcommissie om de inkoop van de prijzen goed af te stemmen.

Last but not least..
Er is een nieuwe wedstrijdcommissie geformeerd. Na ruim 8 jaar is het tijd om nieuwe ideeën de ruimte te geven. Hetgeen impliceert dat ik zelf een stapje terug ga doen met betrekking tot de wedstrijdorganisatie. De commissie bestaat uit Marc Bergmeijer, Herman van der Steen, Tarley Krol, Christine van Eck en Elly van Kampen. Ik heb er veel plezier aan beleefd en vooral de contacten (en discussies) met de zeilers heb ik altijd als boeiend, stimulerend en leerzaam ervaren.
Veel zeilplezier in 2019!

Tom Erik van Strien