Kaagbusiness Algemene informatie


kaagbusiness

Beste mede-ondernemer en Kaaglid,

Ondernemer en watersporter zijn gaat vaak samen. Binnen onze vereniging KWV De Kaag vinden velen hun liefhebberij. Roeien, zeilen, motorboot varen, gezinsvertier etc. zijn de groepen die we al jaren kennen. Doch de ondernemer heeft nu ook een plek gevonden in onze vereniging.

KaagBusiness zal een echte business-club zijn. De plek waar ondernemers elkaar ontmoeten en samen de voordelen vinden om met elkaar iets te zakelijks te ondernemen. Maar in het kielzog van deze zakelijkheid wordt ‘De Kaag’ als vereniging zeker ook versterkt.

Ieder jaar is het een gevecht voor het bereiken van sponsoren voor de vele mooie activiteiten die KWV De Kaag haar leden te bieden heeft. Het hoogte punt is de al om bekende KaagWeek, maar vergeet niet de KaagRace. Allen zijn representant van deze mooi vereniging en brengen onze vereniging ver over diverse wateren. Het secundaire doel van KaagBusiness is de vele activiteiten mogelijk te laten blijven door een financiële ondersteuning.

Sceptici kunnen het afdoen als weer een borrelclub, maar dan op het water. Zo willen wij de businessclub niet positioneren. KaagBusiness zal zeer actief en dynamisch de leden met elkaar verbinden en er zal best een borrel worden genomen en veel gezelligheid plaatsvinden. Dit zijn toch de ingrediënten waar menigeen zich goed bij voelt en openstaat voor zakelijke transacties.

Als locatie zullen we gebruik maken van de Kaag-faciliteiten, Sociëteit en haven west/oost. En natuurlijk zullen we af en toe te gast zijn op de locaties van onze leden.

Wat betekent het KaagBusiness-lidmaatschap?

Een lidmaatschap van KaagBusiness kost € 550,= per jaar. Dit is exclusief uw lidmaatschap van de vereniging.

Voorbeelden activiteiten KaagBusiness

Bedrijfskoppeling

  • door een “business-coach-achtig persoon” (makelaarsfunctie) die een totaalbeeld heeft van alle leden en hun activiteiten

Platform bieden

  • op verzoek of op roulatiebasis zendtijd geven

Sprekers als trekkers

  • Relevante en interessante sprekers uitnodigen, die in business of in sport iets te vertellen hebben.

Business sailing cup, zeilen in polyvalken

  • minimaal eens in het jaar een sportactiviteit in de boot organiseren, mogelijk aansluiten bij de zomeravondwedstijden op woensdagavond

Koppeling en introductie naar en met andere Business-clubs

  • in de Kaag-omgeving zijn er vele: hockey, voetbal, basketbal

  • uitwisseling en integratie stimuleren

Jaarprogramma

Watersport is een voor- en najaar- en zomersport, zo zal KaagBusiness in die maanden (april t/m oktober) een keer in de maand bij elkaar komen. Wij streven ernaar om elke bijeenkomst iets ‘spannends’ aan te bieden en uiteraard heeft dat iets te maken met onze passie watersport. In de andere maanden streven we naar een keer in de twee maanden een activiteit te hebben. KWV De Kaag heeft al zelf veel activiteiten op het jaarprogramma staan waar wij uiteraard gebruik van gaan maken en de bijeenkomsten daar omheen te plannen.

 

Het bestuur van KaagBusiness is van tijdelijke aard. Nadat is gebleken dat er voldoende interesse is vanuit de vereniging, zal het huidige groepje initiatiefnemers hun rol graag overdragen aan een bestuur. De huidige initiatief nemers zijn: Wil van de Kroft en Jeroen Krijt 06-51458796.

 

De initiatiefnemers zullen een makelaarsfunctie innemen, door bedrijven en personen inhoudelijk in contact met elkaar te brengen tijdens de diverse bijeenkomsten. Deze rol zal het toekomstige bestuur ook innemen, dat is het verschil met de bestaande business-clubs in onze omgeving.

 

Het bestuur blijft 2 jaar zitten en treed om de beurt af, zodat de continuïteit gegarandeerd blijft.

Hoe word je lid van KaagBusiness? Door een mailtje te sturen aan ssenisubgaak.[antispam].@kwvdekaag.nl, waarna je een inschrijfformulier zult ontvangen of gebruik het formulier dat in de bijlage is opgenomen.