1910
Op 18 september neemt Ir. J.C.van Hoolwerff met een aantal anderen het initiatief tot het houden van zeilwedstrijden op de Kagerplassen. Op 14 oktober wordt besloten de Zeil-, Roei- en Motorsportvereeniging op te richten. De heer Van Hoolwerff wordt de eerste voorzitter en zal dat tot 1945 blijven. 

1912
Op 14 juli opent de Burgemeester van Warmond (tevens ere-voorzitter van de vereniging)
de jachthaven in Warmond die thans Haven West wordt genoemd. 

1917
• Aankoop van grond aan de overzijde van de Leede (thans Haven Oost genoemd)
• Een boerderij aan De Kaag wordt aangekocht als clubhuis
• De vereniging verkrijgt het predikaat “Koninklijk”. 

1918
De eerste Kaagweek wordt gehouden. 

1919
Het ledental stijgt tot boven de 500. 

1921
De huidige starttoren wordt in gebruik genomen. 

1925
De “K” verdwijnt uit de verenigingsvlag en wordt vervangen door de kroon. 

1931
De eerste Voorkaag vindt plaats. 

1932
Het clubhuis wordt verbouwd en uitgebreid met de koepel. 

1934
De eerste Holland-Friesland teamwedstrijden in de Regenbogen vinden plaats. 

1935
H.K.H. Prinses Juliana bezoekt “de Kaag” i.v.m. het 25-jarig jubileum. 

1943 t/m 1945
Er kunnen geen Kaagweken gehouden worden. Desondanks stijgt het ledental in 1944 boven de 1000. 

1949
Het eerste Kaagnieuws verschijnt. 

1950
Het 40 jarig jubileum wordt feestelijk gevierd. 

1951
Ten behoeve van de zeilopleiding worden 3 boten uit de jeugdbootklasse Pluis aangeschaft. 

1956
De ledenzaal wordt gebouwd. 

1959
H.K.H. Prinses Beatrix wordt lid van de vereniging. Het ledenbestand stijgt boven 1300. 

1960
H.M.Koningin Juliana bezoekt de Kaagweek i.v.m. het 50 jarig bestaan van de vereniging.
Vanaf de “Piet Hein” neemt zij een vlootschouw af. 

1961
Er wordt een waterski afdeling opgericht. 

1965
De naam van de vereniging wordt gewijzigd in Koninklijke Watersport Vereniging “De Kaag”. 

1968
Het ledenbestand bedraagt 1900. 

1972
De exploitatie van de Kaagsociëteit wordt verpacht. 

1973
De zeilopleiding voor kinderen vanaf 7 jaar (Piraten-Optimisten-Club) gaat van start. 

1977
De eerste winterwedstrijden vinden plaats. 

1980
Vijf Kaagleden nemen deel aan de Olympische Spelen. 

1981
De winterwedstrijden groeien naar 60 boten. Het ledenbestand loopt terug. 

1985
Het 75-jarig bestaan van de vereniging wordt uitvoerig gevierd.

1998
Een nieuwe tak van sport: Sloeproeien. 

1999
Het ledenbestand overschrijdt de 1800. De Kaag is de grootste watersportvereniging van Nederland. De Kaag wint de Generale Bank Competitie

(Zeilwedstrijdvereniging van het jaar), waarmee de vereniging een Splash verdient, die toegevoegd wordt aan de opleidingsvloot.

2000
De vereniging bestaat 90 jaar en de 80e Kaagweek wordt gehouden. De nieuwbouw van het havenkantoor op Haven West wordt in gebruik genomen. 

2001
Het team van onze roeisloep ‘’de Voorbijganger’’ werd Nederlands kampioen.
In april werd een nieuwe pont naar de Kaagsociëteit in de vaart genomen. De nieuwbouw van ‘’t Lichthuis op haven Oost wordt in gebruik genomen. Op haven West is een milieustation geplaatst. 

2002
De ledenzaal in de Kaagsociëteit is vernieuwd en er is een buitenterras aangelegd. Prins Willem Alexander en Maxima bezochten de Kaagsociëteit ter gelegenheid van het aanbieden van de Regenboog ‘Oranje’ door de Regenboogclub. 

2003
De Leidse Sloepenrace beleeft onder haar vijfde editie. De Kaagweek trekt weer meer dan 300 deelnemers. De feesttent is terug op het tegelveld naast De Koepel. Op haven Oost wordt de nieuwe werkplaats gerealiseerd. Het dak van de Kaagsociëteit wordt met nieuw riet gedekt. 

2004
Voor het eerst worden er Clubkampioenschappen voor de jeugd georganiseerd. Voor de Tsunami-ramp in Azië wordt een geslaagde actie op touw gezet ‘vier nieuwe vissersboten’ voor Sri Lanka. 

2005
Het is een rustig jubileumjaar. Alle ogen zijn gericht op ons 100-jarig bestaan in 2010. Er wordt een nieuwe polyester Gig, de Sirene, aan onze roeivloot toegevoegd. 

2006
Veel steigers in de havens zijn vernieuwd. Het is een erg druk seizoen geweest voor ons wedstrijdcomité, met aanzienlijk meer wedstrijden dan vorig jaar. 

2007
Een bijzonder jaar voor “De Kaag”. Naast alle jaarlijks terugkerende evenementen, is de vereniging door de Regenboogclub uitgekozen als de plaats om het negentig jarig bestaan van de klasse te vieren. Het sloeproeien krijgt de eerste Kaagrace. Het Kaagnieuws wordt vanaf begin dit jaar in kleur gedrukt. 

2008
Het Kaagnieuws wordt voorzien van een nieuwe cover. Regenbogen zeilen om de Jeneverboomtrofee. Nieuw initiatief jeugdzeilen wordt opgezet onder de naam “Schippertjes” . 

2009
Kaagweek wordt met succes in een nieuw jasje gestoken. Sociëteit wordt voorzien van een nieuwe vloer en een nieuwe keuken. Milieu en legionella beheersplannen worden definitief. Jubileumplannen worden gepresenteerd. 

2010
KWV De Kaag bestaat 100 jaar! Het prachtige jubileumboek wordt onthuld. Het gehele jaar zijn door en voor alle geledingen speciale jubileumactiviteiten georganiseerd. De vereniging krijgt de beschikking over twee Ynglings, voor training en deelname aan wedstrijden door jeugd (14-27 jaar). 

2011
De starttoren bestaat 90 jaar en Franky Kuiters krijgt de Van Hoolwerffpenning bij het neerleggen van haar secretarisfunctie "voor haar onvermoeibare inzet en toewijding als secretaris van 2003 tot en met 2011". 

2012
De koepel is 80 jaar en wordt gerenoveerd. Frans Bakker neemt na 14 jaren afscheid als havenmeester en wordt opgevolgd door Toot van Tol. Wim van 't Hoogerhuys ontvangt de Van Hoolwerffpenning bij het neerleggen van zijn functie als commissaris wedstrijdzeilen "als erkenning voor de jarenlange inzet als wedstrijdleider van "De Kaag" en inspirerend hoofdredacteur van het Kaagnieuws. De familie Bakker beëindigt na 12 jaren de exploitatie van de Kaagsociëteit en wordt opgevolgd door de Brasserie Groep. De Kaagweek ondergaat een verjonging. Jan Bart Lucas neemt, na 12 prachtige jaren, afscheid als voorzitter en wordt opgevolgd door Meine Dijkstra. De vergadering benoemt Jan Bart tot erelid. 

2013
De Brasseriegroep neemt de exploitatie van de Kaagsociëteit over. Wederom vindt een verbouwing daarvan plaats en het terras wordt sterk uitgebreid. Tijdens de Voorkaag wordt de Sociëteit feestelijk heropend. Assistent havenmeester, Cees Hermans, gaat na heel veel jaren trouwe dienst met pensioen en wordt opgevolgd door Onno Kreeft. Een samenwerking wordt aangegaan met Sailability, een stichting gericht op het zeilen met gehandicapten. Tijdens het Kaagdiner wordt afscheid genomen van Cdk Jan Franssen. Henk van den Anker krijgt de Van Hoolwerffpenning vanwege zijn tomeloze en fantastische inzet voor het, gedurende vele jaren, organiseren van de jaarlijkse Voorjaarstocht voor motorboten.

2014
In januari verschijnt het 600ste Kaagnieuws, dat vervolgens in september 65 jaar oud wordt. De vereniging krijgt een vertrouwenspersoon in de persoon van Roos Reichert. Zeilopleidingen krijgt een nieuwe impuls in de vorm van het zich aansluiten bij net Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen (een initiatief van Max Blom Sr.) en een samenwerkingsverband met de Kaag Watersportacademy. De nieuwe Cdk in de Provincie Zuid - Holland, Jaap Smit, zit aan aan het Kaagdiner en verricht, traditiegetrouw, starthandelingen bij Holland - Friesland tijdens de Kaagweek. In het najaar begint, na jaren voorbereiding, de grote renovatie van Haven- Oost.

2015
Haven Oost wordt opnieuw geopend. Het Lichthuys heeft een nieuwe naam gekregen, er is een elektrische helling geplaatst en de nieuwe werkboot wordt gedoopt. De penningmeester Bert Pinckaers draagt het stokje over aan Marcel de Jong. Tijdens de ALV is het besluit genomen dat de starttoren wordt gerenoveerd.

2016
De starttoren is gerenoveerd en is geopend door Minister Melanie Schults van Haegen tevens gaf ze het startschot van de 10e Kaagrace met een record aan deelnemers, 110 teams. De haventerreinen zijn voorzien van een nieuw heksysteem. Eerste jaar organisatie van ons eigen Combi weekend, we zijn terug in het Combi circuit. Voorzitter Meine Dijkstra geeft in november het stokje over aan Willem Middelburg.

2017
Het bestuur lanceert de toekomstvisie voor de Kaag: KAAG 2020. Pieter Heerema wordt benoemd tot erelid van de vereniging voor zijn prestatie om als eerste Nederlander succesvol de Vendee Globe zeilrace om de wereld te volbrengen. De Kaagkledinglijn wordt geintroduceerd. Het koninklijk jacht Piet Hein bezoekt de Kaagweek en leden van De Kaag kunnen het jacht bezichtigen en de wedstrijden vanaf het schip volgen.
 
2018
 In april draagt het College van Beroep het bestuursstokje over aan een voltallig nieuw bestuur onderleiding van Max Blom. Thema van het bestuur is Huis op Orde en Jeugd heeft de Toekomst. Bestuurslid Gijs Vrind weet samen met zijn vrouw en vrijwilligers het jeugdzeilen succesvol nieuw leven in te blazen. De Kaag schaft vier Lasers aan ten behoeve van het jeugdzeilen. Op haven Oost wordt een nieuwe kraan in gebruik genomen. Verder wordt een eigen startschip aangeschaft. Op de Kaagsocieteit wordt aanvang gemaakt met de renovatie van de ledenzaal en aanpassingen aan de Koepel. Het bestuur presenteert de plannen voor een complete renovatie van de Kaagsocieteit.

2019

In februari mocht de Kaagrace haar 12,5 jarig jubileum vieren. Dit jaarlijks terugkerende roei-evenement is één van de hoogtepunten van het Kaag-roeiseizoen. In juni werd de Ledenzaal na renovatie heropend en omgedoopt tot 'Van Hoolwerffzaal'. Als eerbetoon aan één van de oprichters van De Kaag. De Algemene Ledenvergadering heeft ingestemd met een grootscheepse renovatie van de Kaagsociëteit welke in oktober is aangevangen.

2020

Een gedenkwaardige Kaagjaar waarin de vereniging zich opmaakte voor het 110-jarig bestaan van de vereniging, de feestelijke heropening van de gerenoveerde Kaagsociëteit en de 100ste Kaagweek. In maart werd door de overheid als gevolg van de wereldwijde Corona-epidemie een eerste lockdown afgekondigd die zou duren tot eind juni. De voor 2020 geplande evenementen werden hierdoor noodgedwongen afgelast. Dit betekende geen zeilwedstrijden en geen roeiactiviteiten tot 1 juli. Na 1 juli konden de zomeravondwedstrijden, het sloeproeien en Rond - en Plat wel doorgang vinden. De pret was echter van korte duur doordat de overheid in september opnieuw beperkende maatregelen afkondigde. De leden waren dit jaar op zichzelf aangewezen wat resulteerde in de terugkeer van de Finnjol klasse op De Kaag met maar liefst 38 Kaag Finnzeilers op het nieuwe jollenveld achter de Kaagsociëteit. De motorboten en sloepen bezochten veelvuldig de Kaagsociëteit en een aantal roeiers stortten zich op het kanoën. Uniek is ook te noemen dat voor het eerst in haar 110 jarig bestaan de Algemene Ledenvergadering niet fysiek bijelkaar is gekomen. Zowel de ALV in het voorjaar als in het najaar vonden digitaal plaats middels een online verbinding. De leden konden via een beeldverbinding de vergaderingen volgen en deelnemen aan de besluitvorming.

2021
De eerste 6 maanden van het verenigingsjaar werden wederom beheerst door de corona pandemie. De geplande activiteiten werden hierdoor weer noodgedwongen afgelast. De Kaagrace werd dit jaar digitaal gevaren, hetgeen betekende dat de deelnemers het parcours op ieders eigen wedstrijdwater hebben geroeid. Een primeur in Nederland. Eind juni konden ook de zeilevenementen onder restricties weer plaatsvinden. De 100ste Kaagweek werd wederom een jaar uitgesteld. Als alternatief werd het Kaagweekend gevaren met ruim 120 schepen aan de start. Eind augustus was het de beurt aan de motorboten om hun traditionele trektocht weer op te pakken. In september werd het NK 12-Voetsjol gevaren op de Kagerplas. De starttoren vierde haar 100-jarig bestaan en kreeg de waarderingsprijs “Parel van Warmond” toegekend. Het jaar werd afgesloten met het vrijwilligersdiner en de toekenning van de Van Hoolwerffpenningen aan Rob van den Hoogen voor zijn jarenlange inzet als wedstrijdleider van De Kaag en Arno Mulder als dank voor zijn vrijwilligerswerk op en rond de haven en het organiseren van De Kaag motorboottochten.

2022

Na twee jaar uitstel mocht de vereniging dit jaar eindelijke de 100ste Kaagweek vieren. De Kaagweek is de oudste zeilweek van Nederland en werd daarom groots gevierd. De 100ste Kaagweek werd geopend met het traditionele Kaagdiner voor hoogwaardigheidsbekleders en vertegenwoordigers vanuit de watersport, zoals het Watersportverbond en de klassenorganisaties. De feestweek werd geopend met een nieuw verenigingsevenement, de Kaag Cruise Culinair, een sloepentocht over de Kagerplassen waar gerenommeerde restaurateurs uit de omgeving de deelnemers trakteerden op hun culinaire hoogstandjes. Met ruim 500 couverts verkocht mag dit met recht een Kaagtopper worden genoemd. Voorts werd er een unieke tentoonstelling georganiseerd met de zilveren schaalmodellen van De Kaag. De 100ste Kaagweek mocht ruim 175 deelnemers begroeten.

Op facilitair gebied werden er een 6-tal scheepsliften voor Pampussen en Ynglings gerealiseerd op de Kaagsocieteit. De roeiafdeling wordt uitgebreid met Coastal roeien.

2023

De roeiafdeling van de vereniging mocht dit jaar haar 25-jarig jubileum vieren. Deze mijlpaal werd door diverse roei-evenementen onderstreept, zoals een heuse toertocht en afgesloten met een geweldig slotfeest op haven Oost. Onze kantoormedewerker Pauline de Zwart mocht dit jaar haar 25-jarig dienstverband met de vereniging vieren. Tevens mocht zij een gemeentelijke onderscheiding ontvangen voor haar vrijwilligerswerk binnen de gemeente Teylingen. Dit jaar beleefde de Kaag Cruise Culinair haar tweede editie met nog meer deelnemers dan het jaar ervoor. In 2023 werd het Nederlands Kampioenschap Sprint in de Finnjol Pampusklasse georganiseerd door de vereniging. In augustus werd het WK zeilen georganiseerd in Scheveningen. KWV De Kaag en Jachtclub Scheveningen hebben dit evenement succesvol ondersteund door een wedstrijdbaan voor haar rekening te nemen.  
Oude films en foto's

Van leden ontvangen wij soms oude films en foto's die we u niet willen onthouden. 
Geniet ervan.

Film uit 1953

Deze film komt van een Kaaglid. Het is een filmpje dat destijds gemaakt is in opdracht van de Familie Rehorst uit Voorburg. (Destijds lid van KWV De Kaag) Zij waren in het bezit van een zeer fraai 2 mast zeilschip de “Santa Maria”. Uitgebreid te zien op het filmpje net als beelden van de Kaagsociëteit, Starttoren, bekende villa langs de Leede enz.

http://www.haagsefilmbank.nl/archieven/5989

Bronvermelding: Haagse Filmbank

Film uit 1962

Dit filmpje laat zeilwedstrijden zien van Regenbogen, Valken en Pampussen op de Kagerplassen in 1962. De beelden zijn afkomstig uit een oude zwart wit dubbel 8 film.

https://m.youtube.com/watch?v=IU5wx-ku7MM