Lidmaatschap 2022:

Categorie 1: € 200,00*

Categorie 2: € 100,00*

Categorie 3: € 61,00*

Categorie 4: € 43,00*

Afdracht Watersportverbond (cat. 1 en 2): € 21,70

Afdracht Watersportverbond (cat. 3 en 4): € 10,85

Openingstijden Kantoor/secretariaat:

Van 1 april tot 1 oktober is het kantoor geopend van maandag, donderdag, vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur. Op zaterdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Van 1 oktober tot 1 april is het kantoor geopend op maandag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Tarieven

Tarieven 2022
Havens (01-01 tm 31-12*)                                                                             
Open ligplaats per m² € 37,50
Overdekte ligplaats per m² € 96,00
Staanplaatsen op de wal (jollenveld) € 244,00
Staanplaatsen op de wal (jollenveld Kaagsociëteit) € 244,00
Staanplaatsen op de wal (jollenveld binnen hek) € 325,05
Staanplaatsen op trailer incl. elektrische helling € 700,00
Abonnement elektrische helling € 210,00
Staanplaatsen op trailer incl. kraanhuur € 805,00
Abonnement hijskraan € 235,00
Ligplaats op optimistenrek € 110,00
Huur kast € 36,00
* Alle haven tarieven worden per kalenderjaar gefactureerd.
Kraanhuur per keer € 29,00
Kraanhuur uit/in € 42,00
Passantenplaatsen voor leden per strekkende meter per nacht € 1,00
(leden hebben recht op acht gratis overnachtingen in onze havens)
Passantenplaatsen voor niet-leden per strekkende meter 
Per nacht € 2,10
Winter lig/staanplaats per m² gebruiksmaat (1/10-31/3) € 12,10
Winter lig/staanplaats voor passanten per m² gebruiksmaat
(1/10-31/3) mits plaatsen beschikbaar € 16,75
Trailerstalling per m² trailermaat (periode 1/4-30/9)  € 12,10
Vastrecht electra € 21,00
Verbruik electra/kwh van 1/1 - 31/12 € n.n.b.
Toegangspas  € 5,00
Roeien
Bijdrage per jaar (1/4-1/12) € 128,00
                                                                       
VERzeilen
Bijdrage van 1/4 - 31/09 € 200,00
Ynglingzeilen
Bijdrage per jaar € 27,50
Bijdrage per jaar (vaste boot, team) € 165,00
Verenigingsartikelen
Vlag    40 x 50 € 15,00
Vlag   50 x 75 € 17,00
Vlag   75 x 112 € 22,00
Vlag     80 x 120 € 24,00
Vlag   100 x 150 € 26,00
Vlag   150 x 225 cm € 90,00
Wimpel   20x  30 cm € 10,00
Wimpel   30x  45 cm   € 17,00
Wimpel   40x  60 cm € 18,00
Water karaf € 19,50
Wijnglas € 5,00
Herenspeld € 3,50
Damesspeld € 5,00
Sticker (groot) € 2,00
Sticker (klein)    € 1,00
Kaagriemen  € 12,50
Kaagmok € 1,00
Kaagbord € 1,00
Stropdas  € 15,00
Lanyard/keycord € 2,50
Jubileumboek € 5,00
Jubileumboek harde kaft met jaartal € 10,00
Kaagcap € 17,50
Sleutelhanger  € 2,50
Paraplu € 25,00

 

*Beschrijving categorieën:

Categorie 1:
Leden, op 1 januari 27 jaar of ouder, die beschikken over een schip met een vaste lig- of staanplaats binnen een straal van 20 km vanuit haven West in Warmond, dan wel die een lig- of staanplaats in de jachthaven van de vereniging hebben of hebben aangevraagd.

Categorie 2:
Leden, op 1 januari 27 jaar of ouder, die niet de beschikking hebben over een schip of lig/staanplaats zoals bedoeld in categorie 1.

Categorie 3:
Leden op 1 januari in de leeftijdsgroep van 18 t/m 26 jaar alsmede de echtgenoten/partners van de leden als bedoeld in de categorie 1, 2 en 3.

Categorie 4:
Leden op 1 januari jonger dan 18 jaar (jeugdlid)

Bij de contributie wordt opgeteld de bijdrage die de vereniging per lid verschuldigd is aan het Watersportverbond. Deze is voor 2022 vastgesteld op € 21,70. Voor personen onder de 18 jaar en gezinsleden € 10,85.

Nieuwe leden en oud-jeugdleden die gedurende een periode gelijk aan of langer dan één jaar geen lid meer zijn betalen een entreegeld van éénmaal de voor hun categorie geldende contributie.

Leden die de 65-jarige leeftijd hebben bereikt en die bovendien meer dan 10 jaar lid zijn, kunnen op hun verzoek worden vrijgesteld van toekomstige contributieverhogingen (uitgezonderd het bedrag voor de Watersportverbondsbijdrage).