Tarieven


Lidmaatschap:

Categorie 1: € 194,00*

Categorie 2: € 97,50*

Categorie 3: € 59,00*

Categorie 4: € 41,50*

Afdracht Watersportverbond (cat. 1 en 2): € 21,10

Afdracht Watersportverbond (cat. 3 en 4): € 10,55

Openingstijden Kantoor/secretariaat:

Van 1 april tot 1 oktober is het kantoor geopend van maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur. Op zaterdag van 8.30 uur tot 13.00 uur.

Van 1 oktober tot 1 april is het kantoor geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Tarieven 2020

Tarieven 2020
Havens
Open ligplaats per m²  €   36,40
Overdekte ligplaats per m²  €   93,00
Staanplaatsen op de wal (jollenveld)  € 236,50
Staanplaatsen op de wal (jollenveld binnen hek)  € 314,00
Staanplaatsen op trailer incl. elektrische helling  € 680,00
Abonnement elektrische helling  € 204,00
Staanplaatsen op trailer incl. kraanhuur  € 781,00
Abonnement hijskraan  € 224,00
Ligplaats op optimistenrek  € 106,50
Huur kast  €   34,50
Kraanhuur per keer  €   27,50
Kraanhuur uit/in  €   40,00
Passantenplaatsen voor leden en niet leden per strekkende
meter per nacht. (Leden hebben recht op twee gratis
overnachtingen in onze havens)  €    1,50
Winter lig/staanplaats per m² gebruiksmaat (1/10-31/3)  €   11,70
Winter lig/staanplaats voor passanten per m² gebruiksmaat
(1/10-31/3) mits plaatsen beschikbaar  €   15,75
Trailerstalling per m² trailermaat (periode 1/4-30/9)  €   11,70
Vastrecht electra  €   20,00
Verbruik electra/kwh van 1/1 - 31/12  €    0,22
Toegangspas  €    5,00
Roeien 2019
Bijdrage per jaar (1/4-1/12)  € 123,50
VERzeilen 2019
Bijdrage van 1/4 - 31/09  € 193,00
Huur Polyvalk (alleen leden, bij tweede keer huren word je automatisch lid)
Dagdeel (door de week) €    25,00
Hele dag, twee dagdelen (door de week) €    40,00
Dagdeel (in het weekend) €    30,00
Ynglingzeilen
Bijdrage per jaar  €   26,50
Bijdrage per jaar (vaste boot, team)  € 156,00
Verenigingsartikelen

Vlag 45 x 50
Vlag 50 x 75 cm

 €   15,00
 €   17,00
Vlag 75 x 112 cm  €   22,00
Vlag 80 x 120 cm
Vlag   100 x 150 cm
 €   24,00
 €   26,00
Vlag   150 x 225 cm  €   90,00
Wimpel   20x  30 cm  €   10,00
Wimpel   30x  45 cm    €   17,00
Wimpel   40x  60 cm  €   18,00
Damesshawl  €    1,00
Herenspeld  €    3,50
Damesspeld  €    5,00
Sticker (groot)  €    2,00
Sticker (klein)     €    1,00
Kaagknoop (groot)  €    0,30
Kaagknoop (klein)  €    0,20
Kaagriemen blauw nieuw model  €   12,50
Kaagglas wijnglas wit/rood
Kaagkaraf
 €    5,00
 €  19,50
Kaagmokken 4 stuks  €    1,00
Kaagbord  €    1,00
Stropdas  €   15,00
Lanyard/keycord  €    2,50
Stekker tbv electra  €    4,50
Jubileumboek  €    5,00
Jubileumboek harde kaft met jaartal  €   10,00

DVD 100 jaar Kaag
Stormparaplu
Kaagcap

 €   10,00
 
 €   25,00

 €   17,50

 

*Beschrijving categorieën:

Categorie 1:
Leden, op 1 januari 27 jaar of ouder, die beschikken over een schip met een vaste lig- of staanplaats binnen een straal van 20 km vanuit haven West in Warmond, dan wel die een lig- of staanplaats in de jachthaven van de vereniging hebben of hebben aangevraagd.

Categorie 2:
Leden, op 1 januari 27 jaar of ouder, die niet de beschikking hebben over een schip of lig/staanplaats zoals bedoeld in categorie 1.

Categorie 3:
Leden op 1 januari in de leeftijdsgroep van 18 t/m 26 jaar alsmede de echtgenoten/partners van de leden als bedoeld in de categorie 1, 2 en 3.

Categorie 4:
Leden op 1 januari jonger dan 18 jaar (jeugdlid)

Bij de contributie wordt opgeteld de bijdrage die de vereniging per lid verschuldigd is aan het Watersportverbond. Deze is voor 2020 vastgesteld op € 21,10. Voor personen onder de 18 jaar en gezinsleden € 10,55.

Nieuwe leden en oud-jeugdleden die gedurende een periode gelijk aan of langer dan één jaar geen lid meer zijn betalen een entreegeld van éénmaal de voor hun categorie geldende contributie.

Leden die de 65-jarige leeftijd hebben bereikt en die bovendien meer dan 10 jaar lid zijn, kunnen op hun verzoek worden vrijgesteld van toekomstige contributieverhogingen (uitgezonderd het bedrag voor de Watersportverbondsbijdrage).