Lidmaatschap 2024*:

Categorie 1: € 220,00*

Categorie 2: € 110,00*

Categorie 3: € 67,00*

Categorie 4: € 47,00*

Afdracht Watersportverbond (cat. 1 en 2): € 24,30

Afdracht Watersportverbond (cat. 3 en 4): € 12,15

*Beschrijving categorieën:

Categorie 1:
Leden, op 1 januari 27 jaar of ouder, die beschikken over een schip met een vaste lig- of staanplaats binnen een straal van 25 km vanuit haven West in Warmond, dan wel die een lig- of staanplaats in de jachthaven van de vereniging hebben of hebben aangevraagd.

Categorie 2:
Leden, op 1 januari 27 jaar of ouder, die niet de beschikking hebben over een schip of lig/staanplaats zoals bedoeld in categorie 1.

Categorie 3:
Leden op 1 januari in de leeftijdsgroep van 18 t/m 26 jaar alsmede de echtgenoten/partners van de leden als bedoeld in de categorie 1, 2 en 3.

Categorie 4:
Leden op 1 januari jonger dan 18 jaar (jeugdlid)

Bij de contributie wordt opgeteld de bijdrage die de vereniging per lid verschuldigd is aan het Watersportverbond. Deze is voor 2024 vastgesteld op € 24,30. Voor personen onder de 18 jaar en gezinsleden € 12,15.

Nieuwe leden en oud-jeugdleden die gedurende een periode gelijk aan of langer dan één jaar geen lid meer zijn betalen een entreegeld van éénmaal de voor hun categorie geldende contributie.

Leden die de 65-jarige leeftijd hebben bereikt en die bovendien meer dan 10 jaar lid zijn, kunnen op hun verzoek worden vrijgesteld van toekomstige contributieverhogingen (uitgezonderd het bedrag voor de Watersportverbondsbijdrage).

Tarieven

Tarieven 2024    
Havens                                                                                      
Open ligplaats per m²  €       41,40
Overdekte ligplaats per m²  €     106,00
Staanplaatsen op de wal (jollenveld)  €     270,00
Staanplaatsen op de wal (jollenveld Kaagsociëteit)  
Staanplaatsen op de wal (jollenveld binnen hek)  €     360,00
Staanplaatsen op trailer incl. elektrische helling  €     772,00
Abonnement elektrische helling  €     232,00
Staanplaatsen op trailer incl. kraanhuur  €     888,00
Abonnement hijskraan  €     260,00
Ligplaats op optimistenrek  €     122,00
Kajakrek  €       53,00
Huur kast  €       40,00
Kraanhuur per keer  €       33,00
Kraanhuur uit/in  €       47,00
Passantenplaatsen voor leden per strekkende meter per nacht  €        1,00
(leden hebben recht op acht gratis overnachtingen in onze havens)  
Passantenplaatsen voor niet-leden per strekkende meter   
Per nacht  €        2,50
Winter lig/staanplaats per m² gebruiksmaat (1/10-31/3)  €       14,00
Winter lig/staanplaats voor passanten per m² gebruiksmaat  
(1/10-31/3) mits plaatsen beschikbaar  €       19,00
Trailerstalling per m² trailermaat (periode 1/4-30/9)   €       14,00
Vastrecht electra  €       23,00
Verbruik electra/kwh van 1/1 - 31/12  €        0,28
Toegangspas   €        5,00
   
Roeien  
Bijdrage per jaar (1/4-1/12)  €     142,00
                                                                         
VERzeilen  
Bijdrage van 1/4 - 31/09  €     220,00
   
Ynglingzeilen  
Bijdrage per jaar  €       32,00
Bijdrage per jaar (vaste boot, team)  €     184,00
   
Verenigingsartikelen  
Vlag 40 x 50 cm  €       15,00
Vlag 50 x 75 cm  €       17,00
Vlag 50 x 75 cm geborduurd  €       42,50
Vlag 75 x 112 cm  €       22,00
Vlag 75 x 112 cm geborduurd  €       47,50
Vlag 80 x 120 cm  €       24,00
Vlag 100 x 150 cm  €       26,00
Vlag 100 x 150 cm geborduurd  €       55,50
Vlag 150 x 225 cm  €       90,00
Wimpel 20 x 30 cm  €       10,00
Wimpel 20 x 30 cm geborduurd  €       21,50
Wimpel 30 x 45 cm    €       17,00
Wimpel 30 x 45 cm geborduurd  €       26,50
Wimpel 40 x 60 cm  €       18,00
Wimpel 40 x 60 cm geborduurd  €       35,00
Water karaf  €       19,50
Wijnglas  €        5,00
Sticker (groot)  €        2,00
Sticker (klein)     €        1,00
Kaagriemen   €       12,50
Kaagmok  €        1,50
Kaagbord groot  €        5,00
Kaagbord klein  €        2,50
Stropdas   €       15,00
Jubileumboek  €        5,00
Jubileumboek harde kaft met jaartal  €       10,00
Kaagcap  €       17,50
Sleutelhanger   €        2,50
Paraplu  €       25,00