22 en 23 september 2018
op de Kagerplassen bij Warmond
georganiseerd door KWV De Kaag

1  DE REGELS
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels, zoals gedefinieerd in De Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).
 
1.2 Reserve

1.3 Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie. Leden van het Watersportverbond kunnen een bemanningslicentie aanschaffen bij het Watersportverbond voor € 1,-. Niet-leden betalen € 5,-. Daarnaast is er de mogelijkheid om last-minute een evenementbemanningslicentie aan te schaffen voor € 3,- bij het wedstrijdkantoor.

1.4 De wedstrijdbepalingen kunnen wedstrijdregels wijzigen. De wijzigingen zullen volledig in de wedstrijdbepalingen worden vermeld.
 
1.5 De klassenvoorschriften worden niet gewijzigd.

1.6 RvW Appendix T zal van toepassing zijn.

2  Reserve

3 Inschrijving
3.1 De wedstrijden staan open voor alle erkende open eenheidsklassen.
 Daarnaast staan de wedstrijden tevens open voor de Marieholm klasse en de Kolibri klasse.

3.2 Deelnamegerechtigde schepen kunnen inschrijven en betalen tot en met maandag 17 september 23.00 uur via Inschrijven Nakaag tegen gereduceerd tarief.
 Op 22 september 2018 is alleen betaling tegen regulier tarief bij het informatiebureau bij de Kaagsociëteit nog mogelijk. Online inschrijvingen en betalingen geschieden door middel van iDeal met uitzondering van inschrijvingen vanuit het buitenland.
 Inschrijven vanuit het buitenland kan door een e-mail te sturen naar rces.[antispam].@kwvdekaag.nl, hiervoor gelden de tarieven voor ‘Gereduceerd tarief inschrijving’ mits deze mail voor 17 september 2018 23:00 uur (Nederlandse tijd) is verzonden.

3.3 Voor elke klasse geld een minimum van 5 voorinschrijvingen alvorens de klasse op zal worden genomen in het startschema. De organiserende autoriteit kan er voor kiezen deelnemende klassen gezamenlijk te laten starten, voor elke klasse wordt een apart klassement opgemaakt.

4 Reserve


5 Inschrijfgeld.
5.1 De vereiste inschrijfgelden zijn als volgt:

Type klasse Gereduceerd tarief inschrijving Regulier tarief inschrijving op 17 sept

Optimisten               gratis     gratis
Jeugdklasse            € 30,-     € 40,-
Eenmansklasse *    € 40,-    € 50,-
Tweemansklasse    € 45,-    € 55,-
Driemansklasse      € 50,-    € 60,-
  * de 12 Voetsjol betaalt het tarief van een éénmansklasse

Gereduceerd tarief geldt enkel als de inschrijving en betaling vóór 18 sept. binnen zijn.

5.2 Betaling van het inschrijfgeld dient bij voorinschrijving middels iDeal te geschieden. Mocht dat niet lukken neem dan telefonisch contact op met het secretariaat 071-3010035.

Bespaar Uzelf die extra € 10,=, door vóór de peildatum in te schrijven en te betalen!

6 Reserve 
              
7. Programma van wedstrijden .
7.1 Registratie van de deelnemers vindt plaats in het informatiebureau bij de Kaagsociëteit op zaterdag 22 september tussen 9.00 en 11.00 uur bij het informatiebureau.
 Verantwoordelijke personen dienen bij registratie het bij de meetcertificaat behorende registratiebewijs 2018 te tonen, alsmede een bewijs van verzekering van de ingeschreven boot te overleggen.
 Indien u geregistreerd staat bij het Watersportverbond als licentiehouder hoeft u deze licenties niet te tonen. U kunt dit zelf controleren op de website van het Verbond.
 
 Deelnemers dienen tevens vóór aanvang van de wedstrijdserie hun startlicentie en bemanningslicenties te tonen.
 Indien u geregistreerd staat bij het Watersportverbond als licentiehouder hoeft u deze licenties niet te tonen. U kunt dit zelf controleren op de website van het Verbond.

 Voorkom wachttijden bij de informatiebalie
 en zorg op tijd voor de vereiste licenties!
7.2 Reserve

7.3 Data van de wedstrijden:
 Datum 1ste start eerste klasse Middag starts
 Zaterdag 23 sept 11:00 uur       Wordt nader bekend gemaakt
 Zondag 24 sept 10:00 uur          Wordt nader bekend gemaakt
 
(Het startschema zal uiterlijk donderdag 20 september 18:00 beschikbaar zijn op de website van De Kaag ).

7.4 Aantal wedstrijden:
 Er zal gestreefd worden naar twee starts per dag voor alle klassen.

7.5 Reserve

7.6 Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein worden gegeven na 16:00 uur.
 Indien echter het waarschuwingssignaal voor de laatste wedstrijd van de eerste klasse voor of om 15.55 wordt gegeven wordt voor alle volgende klassen de startprocedure voltooid.
 Dit geldt ook bij afgebroken startprocedures en algemene terugroepen.

8 Meting
 Iedere boot moet een geldig meetcertificaat kunnen tonen. In aanvulling hierop kunnen de boten gecontroleerd worden en dienen op het eerste verzoek ter controle  aangeboden worden.

9 Wedstrijdbepalingen
 De wedstrijdbepalingen zullen vanaf donderdag 20 september 18:00 uur beschikbaar zijn op de website van De Kaag  en op de wedstrijddagen getoond worden op het informatiebord.

10 Locatie
10.1 Aanhangsel A toont de plaats van de Kaagsociëteit van waaruit de wedstrijdserie wordt gezeild.

10.2 De wedstrijden zullen gevaren worden op de Kagerplassen. .

11 Banen
 De te zeilen banen voor de seriewedstrijden zijn de banen zoals aangegeven op de banenkaart “Banen Nakaag 2018”.
 Wedstrijdbanen zijn omschreven in een bijlage van de wedstrijdbepalingen en zullen uiterlijk 20 september 2018 worden gepubliceerd.
 
 Deelnemers worden verzocht alle documenten en de banenkaart zelf uit te printen en mee te nemen.

12 Strafsysteem
 Straffen bij overtreding van regels uit deel 2 (RvW): Voor alle klassen wordt de twee-ronden straf vervangen door een een-ronde straf.

13 Scoren
13.1 reserve

13.2 1 wedstrijd moeten zijn voltooid om de serie geldig te maken.

13.2 Indien 4 wedstrijden zijn gezeild, wordt het resultaat van de slechtste wedstrijd afgetrokken.

14 Reserve

15 Ligplaatsen
 Deelnemende boten krijgen geen specifieke ligplaats toegewezen, maar worden verzocht de aanwijzingen van het havenpersoneel op te volgen.

16 (DP) BEPERKINGEN OP HET UIT HET WATER HALEN
 Deelnemende boten mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de wedstrijdserie behalve met en onderworpen aan de voorwaarden van de vooraf  gegeven schriftelijke toestemming van het wedstrijdcomité.

17 (DP) DUIKUITRUSTING EN PLASTIC BADEN
 Onderwater ademhalingsapparatuur en plastic baden of een equivalent daarvan mogen niet gebruikt worden nabij de kielboten tussen het waarschuwingssein van de  eerste wedstrijd en het einde van de wedstrijdserie.

18 (DP) Radiocommunicatie
18.1 Behalve in noodsituaties mag een boot terwijl hij wedstrijdzeilt geen spraak of data uitzenden noch spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten.

18.2 Voor eventueel door de organisatie beschikbaar gestelde track & trace applicatie’s kan op de beperking voor mobiele telefoons een uitzondering worden gemaakt.

19 Prijzen
19.1 Voor alle klassen zijn voor de gehele serie prijzen voor stuurman/-vrouw en bemanning beschikbaar.
 Het aantal prijzen bedraagt bij:
 6 of minder deelnemers : 1 prijs
 7 t/m 10 deelnemers : 2 prijzen
 11 en meer deelnemers : 3 prijzen

19.2 Het aantal prijzen wordt vastgesteld aan de hand van het aantal inschrijvingen op de peildatum.

19.3 Als mooie lustrumseizoenafsluiter voor de Regenbogen nog een speciaal tintje…  hier kan jullie bemanning zich bewijzen als stuurlieden. Er wordt dan gestreden om de Gerrit Potma-trofee. Een soort “on”officieel kampioenschap voor bemanningen in de Regenboog.

20 Afwijzing van aansprakelijkheid
 Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW 4, Besluit om wedstrijd te zeilen. De KWV De Kaag, noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiele schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

21 Verzekering
 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van € 1.500.000,= per incident of het equivalent daarvan.

22 Overige informatie
22.1 Nakaag-informatie, wedstrijdbepalingen, banenkaarten en het startschema zijn te vinden op de website van De Kaag.
 Volg verder de menu structuur via “Watersport”, “Zeilen”, “Nakaag”, “Wedstrijdinformatie”.

22.2 Kamperen
Het is, in beperkte mate, mogelijk te kamperen in de nabijheid van de Kaagsociëteit.  
Voor meer informatie neem vóór de uiterste inschrijfdatum contact op met het secretariaat.              
              
22.3 Takelen en Accommodatie voor boten en trailers
 Op het parkeerterrein van Van Schie (einde Zijldijk Warmond) is voldoende ruimte voor auto’s en trailers. Parkeergeld bedraagt € 3,= per dag per auto, dit geldt ook voor trailers. De pont kost € 0,50 per persoon per overtocht, na 20.00 uur € 0,70 per persoon per overtocht. Kranen bij Van Schie kost per keer € 25,=.

Ook kunt u gebruik maken van de faciliteiten van de verenigingshaven van KWV De Kaag in Warmond. Hier is het kranen en parkeren van zowel trailers als auto’s gratis.
 
 Adres: KWV De Kaag 
 Kaagstraat 1
 2361 KM  Warmond
 
Indien u van deze optie gebruik wil maken dient u contact op te nemen met het secretariaat (telnr. 071- 3010035) of met de havenmeester (GSMnr. 06 – 15698003).


Aanhangsel A
Locatie Kaagsocieteit en KWV De Kaag te Warmond

locatie-kaagsocieteit
 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe bereik ik de Kaagsociëteit?
Over de weg
Beschikt u over navigatie in de auto? Programmeer dan:
 
Vanuit de richting Amsterdam (noorden of noordwest): Zijldijk 28, Leiderdorp. U komt uit bij Brasserie De Zijlstroom, die laat u rechts liggen en u rijdt gewoon rechtdoor, met het water aan uw linkerhand tot aan de slagboom. Zie hieronder voor nadere instructie.
 
Vanuit de richting Utrecht / Den Haag (zuiden of zuidoosten): Zijldijk 11, Warmond. U komt uit bij de slagboom. Zie hieronder voor nadere instructie.
 
Geen navigatie?: Neem op de A4, de afslag 6 Hoogmade/Leiderdorp. Volg de richting Leiden Centrum. Komt u vanaf de richting Amsterdam dan passeert u 4 rotondes, vanaf de richting Den Haag 5 rotondes. Hou de richting Leiden Centrum aan tot de eerste verkeerslichten. Hier slaat u linksaf, volgende afslag direct rechts, einde van de weg op T-splitsing bij het water weer rechts. U rijdt deze weg, de Zijldijk helemaal af.
 
Instructie vanaf de rood-witte slagboom: De rood-witte slagbomen aan het einde van de Zijldijk markeren het parkeerterrein. Dat parkeerterrein is geen eigendom van KWV De Kaag. U dient het geldend parkeertarief via de parkeerautomaat, bij het verlaten van het parkeerterrein te voldoen. De parkeerautomaat accepteert uitsluitend muntgeld. Vanaf het parkeerterrein kunt u zich tegen het geldend tarief per pont doen overzetten naar de Kaagsociëteit.