Combi Kaag wedstrijdinformatie


Combi Kaag 2021

We hopen in 2021 weer een Combi te kunnen organiseren.

bekers

Aankondiging Combi Kaag 2020

19 en 20 september op de Kagerplassen bij Warmond.

1 DE REGELS
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels, zoals gedefinieerd in De Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

1.2 Voor de Optimisten C gelden minder strenge regels conform de afspraken binnen de centrale Combi Amsterdam organisatie.

1.3 Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie. Leden van het Watersportverbond kunnen een bemanningslicentie aanschaffen bij het Watersportverbond voor € 1,-. Niet-leden betalen € 5,-. Daarnaast is er de mogelijkheid om last-minute een evenementbemanningslicentie aan te schaffen voor € 3,- bij het wedstrijdkantoor.

1.4 De wedstrijdbepalingen kunnen wedstrijdregels wijzigen. De wijzigingen zullen volledig in de wedstrijdbepalingen worden vermeld.

1.5 De klassenvoorschriften worden niet gewijzigd.

1.6 RvW Appendix P en T kunnen van toepassing zijn.

2 Reserve

3 Inschrijving
3.1 De wedstrijden staan open voor de klassen Optimist, Optimist Groen, Laser 4.7, Splash A en B, RS Feva en Laser Radiaal (tot 21 jaar).

3.2 Deelnamegerechtigde schepen kunnen inschrijven en betalen tot en met zondag 6 september 23.00 uur via de site van KWV De Kaag ( www.kwvdekaag.nl ) tegen gereduceerd tarief.
Op 19 en 20 september is alleen betaling tegen regulier tarief bij het informatiebureau bij de Kaagsociëteit nog mogelijk. Online inschrijvingen en betalingen geschieden door middel van iDeal met uitzondering van inschrijvingen vanuit het buitenland.
Inschrijven vanuit het buitenland kan door een e-mail te sturen naar rces.[antispam].@kwvdekaag.nl, hiervoor gelden de tarieven voor ‘Gereduceerd tarief inschrijving’ mits deze mail voor 6 september 23:00 uur (Nederlandse tijd) is verzonden.

3.3 Voor elke klasse geld een minimum van 5 voorinschrijvingen alvorens de klasse als een zelfstandige startgroep op zal worden genomen in het startschema. De organiserende autoriteit kan er voor kiezen deelnemende klassen gezamenlijk te laten starten, voor elke klasse wordt een apart klassement opgemaakt.

4 Reserve

5 Inschrijfgeld
5.1 De vereiste inschrijfgelden zijn als volgt:

Type klasse    Gereduceerd tarief inschrijving    Regulier tarief inschrijving na 26 juni
Optimist             € 22,50                                            € 37,50
Splash                € 22,50                                            € 37,50
Laser                  € 22,50                                            € 37,50
RS Feva              € 27,50                                            € 42,50

Gereduceerd tarief geldt enkel als de inschrijving en betaling vóór 7 september binnen zijn.

5.2 Betaling van het inschrijfgeld dient bij voorinschrijving middels iDeal te geschieden. Mocht dat niet lukken kan het inschrijfgeld worden overgemaakt op bankrekening NL22 RABO 0367 7028 94 t.n.v. KWV De Kaag
o.v.v. Combi 2020, klasse, naam stuurman en zeilnummer.

Bespaar Uzelf die extra € 15,=, door vóór de peildatum in te schrijven en te betalen!

5.3 Nadat de inschrijving is geaccepteerd, is het inschrijfgeld verschuldigd. Als een zeiler
niet kan deelnemen, is geen inschrijfgeld verschuldigd, onder voorwaarde dat de
zeiler zich uiterlijk vóór vrijdag 18 september 20:00 uur per e-mail heeft afgemeld
bij rces.[antispam].@kwvdekaag.nl

6 Reserve

7. Programma van wedstrijden
7.1 Registratie van de deelnemers vindt plaats in het informatiebureau bij de Kaagsociëteit op vrijdag 18 september tussen 18.30 en 20.30 uur en zaterdag 29 juni tussen 8:30 en 10:00 uur bij het informatiebureau.
Verantwoordelijke personen dienen bij registratie de geldigheid van hun meetcertificaat aan te kunnen tonen, alsmede een bewijs van verzekering van de ingeschreven boot te overleggen. Tevens dienen zij aan te kunnen tonen lid van een bij het Watersportverbond aangesloten vereniging te zijn en een geldige door het Watersportverbond afgegeven wedstrijdlicentie te kunnen tonen. Bij de 2 mans klassen dienen tevens de bemanningslicenties getoond te worden.

Voorkom wachttijden bij de informatiebalie en zorg op tijd voor de vereiste licenties!

7.2 De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd
Eerste start op zaterdag 19 september om 11:00 uur, zondag 20 september om 10.00 uur.
Er zal gestreefd worden naar meerdere starts per dag voor alle klassen.

7.3 Data van de wedstrijden:
Datum                                   1ste start eerste klasse       Volgende starts
Zaterdag 19 september      11:00 uur                                 Wordt nader bekend gemaakt
Zondag 20 september        10:00 uur                                  Wordt nader bekend gemaakt

(Het startschema zal uiterlijk donderdag 17 september 18:00 beschikbaar zijn op de website van De Kaag ).

7.4 Aantal wedstrijden:
Er zal gestreefd worden naar meerdere starts per dag voor alle klassen.
7.5 Reserve

7.6 Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein worden gegeven na 16:00 uur.
Indien echter het waarschuwingssignaal voor de laatste wedstrijd van de eerste klasse voor of om 15.55 wordt gegeven wordt voor alle volgende klassen de startprocedure voltooid.
Dit geldt ook bij afgebroken startprocedures en algemene terugroepen.

8 Reserve

9 Wedstrijdbepalingen
De wedstrijdbepalingen zullen vanaf donderdag 17 september 18:00 uur beschikbaar zijn op de website van De Kaag en op de wedstrijddagen getoond worden op het informatiebord.

10 Locatie
De wedstrijden zullen gevaren worden op de Kagerplassen. Zie Aanhangsel A. .

11 Banen
De te zeilen banen voor de seriewedstrijden zijn de banen zoals aangegeven op de banenkaart “Banen Combi 2019”. De Optimisten Groen zullen een aparte baan varen.
Wedstrijdbanen zijn omschreven in een bijlage van de wedstrijdbepalingen en zullen uiterlijk 17 september worden gepubliceerd op de website van De Kaag.

Deelnemers worden verzocht alle documenten en de banenkaart zelf uit te printen en mee te nemen.

12 Strafsysteem
12.1 Afhankelijk van de klasse kan Appendix P van de RvW gehanteerd worden. Waar in
Appendix P sprake is van wedstrijdserie moet dit gelezen worden als weekendserie.

12.2 Straffen bij overtreding van regels uit Deel 2 (RvW).
Voor de RS-Feva wordt de “twee ronden straf” vervangen door de “één ronde straf”.

13 Scoren
13.1 reserve
13.2 Indien 5 of meer wedstrijden zijn gezeild, wordt het resultaat van de slechtste wedstrijd afgetrokken.

14 t/m 17 Reserve

18 Radiocommunicatie
18.1 Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten, behalve in noodgevallen. Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons.

18.2 Voor eventuele track & trace applicatie’s kan op de beperking voor mobiele telefoons een uitzondering worden gemaakt.

19 Prijzen
19.1 De prijzen worden beschikbaar gesteld door de Combi Amsterdam en KWV De Kaag.

19.2 Het aantal prijzen wordt vastgesteld aan de hand van het aantal inschrijvingen op de peildatum 7 september.

20 Afwijzing van aansprakelijkheid
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4 (RvW), Besluit om wedstrijd te zeilen. De KWV De Kaag, noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens, of ná de wedstrijdserie.
21 Verzekering
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van € 1.500.000,= per incident of het equivalent daarvan.

22 NAAMBEELD EN PORTRETRECHT PRIVACY (AVG)
22.1 Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en de sponsoren automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen goeddunken, elke fotografische, audio en video opname en andere reproducties van hen te maken, te gebruiken en te tonen, die op het water of op de locatie van het evenement zijn gemaakt vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek.

22.2 Door in te schrijven voor dit evenement, verlenen de inschrijvers de organiserende autoriteit(en) toestemming om persoonlijke gegevens, zoals vermeld bij inschrijving, op te slaan en te verwerken en de uitslagen met bemanning namen en boot naam op te slaan en te publiceren. De persoonlijke gegevens zullen niet met anderen gedeeld worden. De inschrijfgegevens en uitslagen zullen minimaal een jaar bewaard blijven doch niet langer dan voor de organisatoren noodzakelijk.

23 Overige informatie
23.1 Kamperen
Het is, in beperkte mate, mogelijk te kamperen in de nabijheid van de Kaagsociëteit.
Voor meer informatie neem vóór de uiterste inschrijfdatum contact op met Johan van Schie (van Schie Watersport 071 - 589 28 94).

23.3 Takelen en Accommodatie voor boten en trailers
Op het parkeerterrein van Van Schie (einde Zijldijk Warmond) is voldoende ruimte voor auto’s en trailers. Parkeergeld bedraagt € 4,= per dag per auto, dit geldt ook voor trailers. De pont kost € 0,55 per persoon per overtocht, na 20.00 uur € 0,80 per persoon per overtocht. Kranen bij Van Schie kost per keer € 25,=.

LET OP, voor RIBS en COACHES: Wij vragen uw meedewerking om zoveel als mogelijk gebruik te maken van onze kraan en helling faciliteiten op onze eigen haven Oost in Warmond! Zodoende willen wij de druk bij de societeit verminderen. Op haven Oost kunt u tijdens het evenement kosteloos parkeren, kranen en uw trailer stallen. Kraan tijden: vrijdag van 18.00 tot 20.00 en zaterdag vanaf 08.30 tot 10.00.

Vervoer van de jachthaven van KWV De Kaag naar het wedstrijdgebied of de Kaagsociëteit moet zelf geregeld worden.Adressen: Haven Oost Wedstrijd lokatie
KWV De Kaag Kaagsociëteit
Veerpolder 17 Zijldijk 11
2361 KM Warmond 2362 AE Warmond

Heeft u vragen neem contact op met het secretariaat (071- 3010035)

• Aanhangsel A Locatie Kaagsocieteit en KWV De Kaag te Warmond

bereikbaarheid

 

 

 

 

 

 

 

Hoe bereik ik de Kaagsociëteit? Over de weg
Beschikt u over navigatie in de auto? Programmeer dan:

Vanuit de richting Amsterdam (noorden of noordwest): Zijldijk 28, Leiderdorp. U komt uit bij Brasserie De Zijlstroom, die laat u rechts liggen en u rijdt gewoon rechtdoor, met het water aan uw linkerhand tot aan de slagboom. Zie hieronder voor nadere instructie.

Vanuit de richting Utrecht / Den Haag (zuiden of zuidoosten): Zijldijk 11, Warmond. U komt uit bij de slagboom. Zie hieronder voor nadere instructie.

Geen navigatie?: Neem op de A4, de afslag 6 Hoogmade/Leiderdorp. Volg de richting Leiden Centrum. Komt u vanaf de richting Amsterdam dan passeert u 4 rotondes, vanaf de richting Den Haag 5 rotondes. Hou de richting Leiden Centrum aan tot de eerste verkeerslichten. Hier slaat u linksaf, volgende afslag direct rechts, einde van de weg op T-splitsing bij het water weer rechts. U rijdt deze weg, de Zijldijk helemaal af.

Instructie vanaf de rood-witte slagboom: De rood-witte slagbomen aan het einde van de Zijldijk markeren het parkeerterrein. Dat parkeerterrein is geen eigendom van KWV De Kaag. U dient het geldend parkeertarief via de parkeerautomaat, bij het verlaten van het parkeerterrein te voldoen. De parkeerautomaat accepteert uitsluitend muntgeld. Vanaf het parkeerterrein kunt u zich tegen het geldend tarief per pont doen overzetten naar de Kaagsociëteit.

Instructie vanaf de rood-witte slagboom:
De rood-witte slagbomen aan het einde van de Zijldijk markeren het parkeerterrein. Dat parkeerterrein is geen eigendom van “De Kaag”. U dient het geldend parkeertarief via de parkeerautomaat, bij het verlaten van het parkeerterrein te voldoen. De parkeerautomaat accepteert uitsluitend muntgeld. Vanaf het parkeerterrein kunt u zich tegen het geldend tarief per pont doen overzetten naar de Kaagsociëteit.

inschrijven