Yngling

KWV De Kaag heeft in samenwerking met de Stichting Nationaal Jeugdzeilplan een aantal Ynglings ter beschikking. Deze Yngling verenigings- en teamboten zijn bestemd voor Kaagleden tussen de 15 en de 30 jaar.

 

De Stichting en De Kaag hebben als gezamenlijk doel het stimuleren van gemotiveerd en getalenteerd zeiltalent, waarbij wordt gestreefd naar het behalen van de hoogst mogelijke resultaten op nationaal en internationaal niveau.

 

Yngling op de Kaag

KWV De Kaag beoogt deze doelstelling te realiseren door onder meer het ter beschikking stellen van de boten aan gemotiveerde en (getalenteerde) wedstrijdzeilers. Op de Kaag vaart een groot veld Ynglings. Voor de zomeravondwedstrijden zijn er al gauw 10 Ynglings aan de start.

 

Traditioneel begint het Yngling-seizoen met het Paasevenement op de Kaag. Drie dagen zeilplezier, een groot deelnemersveld van 25 deelnemers en op zaterdag diner en de jaarlijkse algemene ledervergadering.

Yngling
 
 

Laatste nieuws

Ynglingzeilen op de Kaag 2020

Een voorproefje voor komend seizoen. In 2020 starten we met een opstaptraining op 4 & 5 april. Gevolgd door het eerste wedstrijdweekend op de Kaag tijdens Pasen. De woensdagavondwedstrijden, met een apart klassement voor de Yngling, start op woensdag 6 mei 2020. De Yngling start met de openbotenklasse mee.

Hoe werkt het?

Een aantal Ynglings is te gebruiken door alle Kaagleden die in een Yngling willen varen. Je kunt, na aanmelding en overleg, opstappen. Wil je (als team) varen of een keer opstappen meld je dan aan. Teamboot bedraagt € 154,= per jaar. Het streven is per evenement: Paasevenement, zomeravondwedstrijdenKaagweek en alle Ynglings te laten varen. Er is een aparte Yngling Facebookpagina waar je afspraken kan maken over het zeilen en over vervoer.

 

Het is ook mogelijk om een ‘’vast’’ team samen te stellen van 3 tot 4 personen. Je kunt als team de Yngling wedstrijdkalender af. De mogelijkheid is er dan, in overleg met de Kaag, om als vast team met eigen teamboot de nationale en internationale wedstrijden af te lopen.

 

De Ynglingklasse staat bekend om zijn hoge niveau van zeilen maar ook om zijn gezelligheid. Zowel op als van het water gaan Ynglingzeilers tot de bodem. Kijk voor een indruk eens op de site van de Ynglingclub (www.yngling.nl). Hoe ziet een wereldkampioenschap (WC) er in het buitenland uit? Kijk dan de volgende video van het 2016 WC in Oostenrijk: https://www.youtube.com/watch?v=kMZ9SU0pIcE


Aan het gebruik van de Yngling zijn een paar regels gebonden:

  1. Iedereen mag altijd opstappen bij een van de ervaren Ynglingzeilers. Je kunt daarvoor contact opnemen met Kit Kattenberg – 0649319003
  2. De eerste keer dat je meezeilt betaal je € 26,=. Dit geld is om kleine gebruikskosten te dekken. Dit is een jaarlijkse bijdrage.
  3. Als je zelf wilt zeilen in een van de Ynglings moet je eerst instructie krijgen van Jikke de Jong (06-50526337) of Kit Kattenberg (06-49319003). Zij zijn de enigen die toestemming kunnen geven.
  4. Als je na een kennismaking vaker (mee)zeilt moet je ook lid worden van de Ynglingclub Holland (contributie ca € 35,=).

 

Wat als er eens iets kapot gaat?

De Ynglings zijn voor aansprakelijkheid en schade verzekerd. Er is een eigen risico van € 250,=. Het team dat zeilt op het moment van een schadegeval is verantwoordelijk voor het melden van de schade en moet ook het eigen risico betalen. Tijdens een evenement moet je proberen om het schadevoorval zoveel mogelijk vast te leggen, bijvoorbeeld door een beslissing van de protestcommissie of door een (politie)rapport.


Zeilen Yngling

Zodra je met een eigen team of pool in een boot gaat zeilen is het de bedoeling dat je je eigen (wedstrijd)zeilen aanschaft. Er zijn regelmatig 2e hands zeilen beschikbaar. Zeilen slijten snel bij intensief gebruik.


Informatie en aanmelden

Voor informatie en voor aanmelden kun je contact opnemen met Kit Kattenberg (06-49319003). Voor je kunt gaan zeilen vragen we je een bevestigingsmail naar “De Kaag” te sturen naar het secretariaat met cc naar Jikke de Jong waarin je laat weten dat je instemt met de voorwaarden voor deelname.


Afmelden deelname Yngling - KWV De Kaag

Wanneer je de deelname aan het Ynglingzeilen wilt opzeggen dien je dit te melden aan het secretariaat vóór 1 november per email.