Haven tarieven


Jachthaven Oost W

Openingstijden Kantoor/secretariaat:

Van 1 april tot 1 oktober is het kantoor geopend op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Van 1 oktober tot 1 april is het kantoor geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Tarieven 2017

Open ligplaats per m² boxmaat €   34,80
Overdekte ligplaats per m² boxmaat €   89,00
Staanplaatsen op de wal (jollenveld) € 227,00
Staanplaatsen op de wal (jollenveld binnen hek) € 300,00
Staanplaatsen op trailer incl. elektrische helling € 650,00
Abonnement elektrische helling € 195,00
Staanplaatsen op trailer incl. kraanhuur € 748,00
Abonnement hijskraan € 215,00
Ligplaats op optimistenrek € 102,00
Huur kast €   34,00
Kraanhuur per keer €   26,00
Kraanhuur in/uit €   38,50
Passantenplaatsen voor leden en niet-leden per strekkende meter per nacht €     1,50 
Leden hebben recht op twee gratis overnachtingen in onze havens
 
Winter lig/staanplaats per m² gebruiksmaat (1/10-31/3) €   11,00
Trailerstalling per m² trailermaat (periode 1/4-30/9) €   11,00
Vastrecht electra €   20,00
Verbruik electra/kwh van 1/1 - 31/12 €     0,22
Verbruik electra/kwh winterliggers €     0,22
Toegangspas (aanschaf) €     5,00
   
Roeien  
Bijdrage per jaar € 114,00
   
VERzeilen  
Bijdrage van 1/4 - 31/09 € 184,00
   
Ynglingzeilen  
Bijdrage per jaar €   25,00

*Beschrijving categoriën:

Categorie 1:
Leden, op 1 januari 27 jaar of ouder, die beschikken over een schip met een vaste lig- of staanplaats binnen een straal van 20 km vanuit haven West in Warmond, dan wel die een lig- of staanplaats in de jachthaven van de vereniging hebben of hebben aangevraagd.

Categorie 2:
Leden, op 1 januari 27 jaar of ouder, die niet de beschikking hebben over een schip of lig/staanplaats zoals bedoeld in categorie 1.

Categorie 3:
Leden op 1 januari in de leeftijdsgroep van 18 t/m 26 jaar alsmede de echtgenoten/partners van de leden als bedoeld in de categorie 1, 2 en 3.

Categorie 4:
Leden op 1 januari jonger dan 18 jaar (jeugdlid)

Bij de contributie wordt opgeteld de bijdrage die de vereniging per lid verschuldigd is aan het Watersportverbond. Deze is voor 2017 vastgesteld op € 19,90. Voor personen onder de 18 jaar en gezinsleden € 9,95.

Nieuwe leden en oud-jeugdleden die gedurende een periode gelijk aan of langer dan één jaar geen lid meer zijn betalen een entreegeld van éénmaal de voor hun categorie geldende contributie.

Leden die de 65-jarige leeftijd hebben bereikt en die bovendien meer dan 10 jaar lid zijn, kunnen op hun verzoek worden vrijgesteld van toekomstige contributieverhogingen (uitgezonderd het bedrag voor de Watersportverbonds-bijdrage).