Lidmaatschap opzeggen

Als u uw lidmaatschap van de KWV De Kaag wilt beëindigen, dan moet u dat schriftelijk doen, door het sturen van een opzeggingsbrief per post of e-mail, deze opzegging kan gestuurd worden naar het secretariaat. Opzeggingen moeten vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar in het bezit zijn van de secretaris. Bij opzegging na 1 november loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.