Als u lid wilt worden van de KWV De Kaag vul het inschrijfformulier in.

Algemeen

 

Contact

 

Bezoekadres

 

 

OverigeBeveiligingscode Beveiligingscode

 

U heeft kennisgenomen van de geldende tarieven die op deze site vermeld zijn onder verenigingsinfo. U realiseert zich dat bij eerste toetreding tot de vereniging entreegeld voldaan dient te worden. Na ontvangst van het door u ingevulde aanvraagformulier wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst die in januari wordt gegeven. Wacht u met betalen, u krijgt een nota toegestuurd. 

Lidmaatschap opzeggen

Als u uw lidmaatschap van de K.W.V. De Kaag wilt beëindigen, dan moet u dat schriftelijk doen, door het sturen van een opzeggingsbrief per post of e-mail, deze opzegging kan gestuurd worden naar het secretariaat. Opzeggingen moeten vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar in het bezit zijn van de secretaris. Bij opzegging na 1 november loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.