Lidmaatschap opzeggen


Als u uw lidmaatschap van de K.W.V. De Kaag wilt beëindigen, dan moet u dat schriftelijk doen, door het sturen van een opzeggingsbrief naar het secretariaat. Opzeggingen moeten vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar in het bezit zijn van de secretaris. Bij opzegging na 1 december loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.