Winterbijeenkomst Rond en Plat Hollandse Plassen


Winterbijeenkomst Rond en Plat Hollandse Plassen

Geplaatst op 21-12-2017  -  Categorie: Algemeen

Beste zeilsters en zeilers, 

Op zondag 4 februari 2018 organiseren we weer een winterbijeenkomst voor R en P liefhebbers en -zeilers op de werf “Klaas Hennepoel”. Wij hopen dat het, net als in januari 2017, een goedbezochte en uitermate gezellige bijeenkomst wordt met een korte terugblik en de bekende vooruitblik zoals: ”welke wedstrijden staan er komend seizoen op het programma, wie vaart met welk schip en met wie als opvarenden”. Voorts wordt er de aanmoedigingsprijs voor 2018 uitgereikt. Er zal wederom snert met roggebrood en katenspek beschikbaar zijn, verder allerlei hapjes en drank, kortom, er wordt geen honger of dorst geleden. De snerpende kou wordt verdreven door de houtkachel en er zal koffie zijn voordat de  terugtocht weer wordt aanvaard.

Afgelopen januari had zich, voorafgaand aan de bijeenkomst, een best aardig aantal zeilers en zeilsters op de kunstijsbaan in Haarlem verzameld. Die ijsbaan ligt ook mooi op de route vanuit Friesland en op maar 45 minuten van Warmond/de werf. Het gezamenlijk schaatsen was een succes, zodat we dat onderdeel voor de ijsliefhebbers graag daar herhalen, indien we nog geen stevig natuurijs hebben op de Kaag. 

Wie worden uitgenodigd en verwacht: de houten rond- en platbodemzeilers en -zeilsters en oud- zeilers, de leden van de Hollandse wedstrijdcomités, de Hollanders met een houten jachtje in Friesland en de Friese zeilers die graag ook eens in het westen zeilen en zeilden en verder, wie deze groep na aan het hart is..

Dit is een vóóraankondiging, maar 4 februari 2018 moet U nu alvast ergens noteren.

Met vriendelijke zeilersgroet, 

Dirk Slijper,
mede namens Geerko Postma en Alexander de Vos