Voorgestelde leden (alleen zichtbaar voor leden)


Kaagvlag

 

De heer F.C.G. Stapff

Rogier Geers

Oegstgeest

Annelies Batelaan

De heer L.E. Nieuwenhuizen Segaar

Leiden

 

 

  

Bezwaren tegen het voorgestelde lidmaatschap kunnen tot vier weken na de aanmelddatum schriftelijk worden ingebracht bij het bestuur. Na deze termijn zal het bestuur beslissen over toekenning van het lidmaatschap.