Algemene Ledenvergadering

Geplaatst op 09-04-2019  -  Categorie: Algemeen

Het bestuur heeft het genoegen alle Kaagleden uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering te houden op woensdag 24 april 2019 in de Kaagsociëteit. Aanvang 20.00 uur. 

A G E N D A

 

1.         Opening

 

2.         Mededelingen

 

3.         Vaststellen van het verslag van de Bijzondere Ledenvergadering van 27 maart 2019

 

4.         Ingekomen stukken

 

5.         Bekendmaking langdurig lidmaatschap

           

6.         Toekenning van de Dick van Eck Ambassadeursbeker, Coopsbeker en kampioensmedaille

 

7.         Verloting waardebon van de Van Leeuwen Groep onder de inzenders van kopij voor het 

            Kaagnieuws 2018

 

8.         Jaarrekening 2018

            8.1 Vaststellen Jaarverslag Secretaris 2018

            8.2 Toelichting Financieel Verslag*

            8.3 Toelichting Commissie van Controle

            8.4 Vaststellen Financieel Verslag 2018

 

9.         Het bestuur vraagt décharge voor het gevoerde beleid

 

10.       Benoeming van de Commissie van Controle 2019

 

11.       Toelichting voortgang renovatie Kaagsociëteit

 

12.       Voorstel wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement

 

13.       Bestuursbenoeming**

            Voorstel tot benoeming van bestuurslid Varend Materieel (vlootvoogd) de heer Paul

            Vreeswijk

 

14.       Rondvraag

 

15.       Sluiting

 

* Het Financieel verslag is vanaf 5 april 2019 beschikbaar, af te halen bij het secretariaat of kan op verzoek worden toegestuurd

 

** Ingevolge artikel 9.4 van de Statuten kan tegenover iedere, door het bestuur voorgedragen kandidaat door tenminste 25 ere- en/of gewone leden een tegenkandidaat worden voorgedragen.