Bijzondere Ledenvergadering

Geplaatst op 07-03-2019  -  Categorie: Algemeen

Het bestuur heeft het genoegen alle Kaagleden uit te nodigen tot het bijwonen van de Bijzondere Ledenvergadering van KWV De Kaag op woensdag 27 maart 2019 bij Dekker Warmond. Aanvang 20.00 uur.

AGENDA

 1. Opening

 2. Vaststellen van het verslag van de notulen ALV van 22 november 2018
  (zie verenigingswebsite, het besloten gedeelte)

 3. Ingekomen stukken

 4. Mededelingen

 5. Voorstel tot renovatie Kaagsociëteit
  * Toelichting aangepast ontwerp
  * Financieringsvoorstel
  * Planning

 6. Rondvraag

 7. Sluiting