Gevaarlijke obstakels hoek Spriet Laeck

Geplaatst op 06-05-2022  -  Categorie: Algemeen

Onlangs zijn er op de hoek Spriet Laeck- Zweiland een 10-tal grote palen geslagen in de Kagerplas. Deze palen reiken tot ver in het vaarwater, zijn niet gemarkeerd en onverlicht. Dit zorgt voor een onveilige situatie in de toch al smalle doorgang naar de Spriet Laeck. De vereniging is niet op de hoogte gesteld van deze situatie en het bestuur doet op dit moment onderzoek bij diverse instanties wat het doel van deze objecten is en of deze actie is geïnitieerd door gemeente en of overige vaarwaterbeheerders.

Middels dit bericht willen wij u erop attent maken extra voorzichtig te zijn wanneer u de Spriet Laeck uitkomt richting de Kaagsociëteit en omgekeerd. Wij zullen u nader berichten over het antwoord van de verantwoordelijke vergunningverleners en het standpunt van De Kaag in deze.

2 2