Haven in de winter


Haven in de winter

Geplaatst op 02-10-2017  -  Categorie: Algemeen

Het vaarseizoen is bijna afgelopen en velen zijn dus weer de nodige voorbereidingen aan het treffen om hun schepen winterklaar te maken. In verband hiermee wordt het volgende onder uw aandacht gebracht:

 • Ten eerste willen we alle ligplaats houders (droog en nat) vragen om duidelijk aan te geven (via mail, telefoon of op kantoor) welke periode het schip elders in winterstalling gaat.  Blijft U liggen tijdens de winterperiode dan hoeft u niks door te geven, maar het mag wel.
   
 • Jollenveld.Zorg dat alle schepen en trailers stevig aan de ogen in het terrein bevestigd zijn. Alle masten dienen gestreken te zijn.
   
 • Schepen in het water. Stevig afgemeerd met voldoende lijnen.
   
 • Trailers op haven oost / west.  Alle trailers dienen gemerkt te zijn. Minimaal moet de trailer voorzien zijn een tiewrap met label waar uw nummer op staat, deze zijn op het kantoor af te halen. Deze graag zo ver mogelijk voorop de trailer bevestigen. Daarnaast moedigen we elke andere vorm van merken van de trailer altijd aan. 

Trailers die niet duidelijk gemerkt zijn zullen worden verwijderd. 

 • Algemeen geldt uiteraard dat regelmatige controle ter plaatse door de eigenaren, veel teleurstellingen kan voorkomen.
   
 • Bij onderhoudswerkzaamheden zoals afschrappen, schuren en schilderen van boten op het jollenveld, dient een dekzeil onder de boot gebruikt te worden zodat afval e.d. verzameld en op de juiste wijze kan worden afgevoerd.
   
 • I.v.m. milieu mogen de boten niet meer op autobanden liggen! Alternatief is hout met beschermlaag (tapijt of isolatiemateriaal) Banden dient u zelf af te voeren.
   
 • Opzeggen van uw ligplaats dient te geschieden vóór 1 februari. 

Over het algemeen verwachten het bestuur en de jachthavencommissie dat de regels van het Jachthavenreglement worden nageleefd zodat de haven eenzelfde uitstraling heeft als de vereniging en dat de leden bezoek aan de haven als prettig kunnen ervaren. 

Met vriendelijke groet,

Eric de Nes, Onno Kreeft en Alex Knijnenburg