Het gaat nu echt gebeuren

Geplaatst op 01-04-2019  -  Categorie: Algemeen

Voor woensdag 27 maart had het bestuur een bijzondere ledenvergadering bijeengeroepen. En ja, die was in veel opzichten bijzonder.

Omdat de Zijldijk geheel gerenoveerd wordt was de vergadering bijeengeroepen in Warmond bij Dekker. In basis kende de vergadering slechts één belangrijk agendapunt: de renovatie van de Kaagsociëteit. Dat viel dus eigenlijk mooi gelijk met de renovatie van de Zijldijk, een verbeterde toegang over de weg naar een verbeterde Sociëteit.

Het bestuur had in de zaal 80 stoelen laten plaatsen; dat bleken er te weinig. Er waren misschien wel 100 leden op deze belangrijke bijeenkomst afgekomen. Uit de notulen zal tezijnertijd wel blijken hoeveel het er exact waren.

Voorzitter Max zette kort uiteen wat de bedoeling van de bijeenkomst was: Er is een plan dat door Rob Brinkel, ons bestuurslid jachthavens en gebouwen zal worden toegelicht en op architectonisch gebied door architect Marcel van Dijk wordt besproken (met plaatjes). De financiële onderbouwing zal door de penningmeester Marc van Dijk geschieden. Eerst kijken en luisteren, dan vragen stellen. Een efficiënte aanpak.

We weten dat in de afgelopen jaren het plan begon bij 4 ton en eindigde bij 1,6 miljoen; een redelijk ruime marge. Rob Brinkel, expert op het gebied van renoveren en herontwikkelen van monumenten zette uiteen dat er gewoon opnieuw naar het hele project was gekeken. Renovatie is, vanuit heel veel invalshoeken, ook op technisch gebied, een must, er is geen ontkomen aan, maar wel binnen de financiële mogelijkheden van de vereniging. Dat is het uitgangspunt. Marcel liet zien hoe het plan nu wordt uitgevoerd. Geen grote uitbreiding, geen extra toegang maar interne renovatie en aanpassing aan de eisen van de tijd. Inmiddels heeft al een aantal aanpassingen plaatsgevonden, zoals wij allen weten. In het plan wordt ook aan het milieu gedacht: zonnepanelen op het dak van het jeugdhonk zullen een groot deel van de energievoorziening in de gerenoveerde sociëteit voor hun rekening nemen. Vervolgens kwamen de financiën en de wijze van financiering aan bod. Het geheel gaat € 970.000,= kosten en aan de financiering daarvan wordt gewerkt. De details van dat plan werden ook bekend gemaakt en de jaarlijkse extra lasten daaruit voortvloeiend vallen zeer mee. Er zijn drie aannemers in de markt en die keuze wordt binnenkort gemaakt. Als alles goed gaat wordt op 15 september begonnen en zal het project voltooid zijn in voorjaar 2020. Gedurende de verbouwingsperiode kan het winterverenigingsleven min of meer normaal verder.

Natuurlijk waren er vragen, die alle van een goed antwoord werden voorzien.

Resultaat: het plan werd met een groot applaus geaccepteerd.

Wim van ’t Hoogerhuys