Oproep Algemene Ledenvergadering 12 maart 2018

Geplaatst op 23-02-2018  -  Categorie: Algemeen

Het College van Beroep roept alle leden op aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering te houden op 12 maart 2018. Aanvang 20.00 uur. De vergadering zal plaatsvinden bij 'La France', Rhijngeesterstraatweg 43, 2341 BR  Oegstgeest.

De ledenvergadering zal worden voorgezeten door Pieter Heerema. 

Agenda:

  1. Opening door Pieter Heerema
  2. Vaststelling van de agenda
  3. Notulen ALV 16 november 2017 (zie besloten gedeelte website)
  4. Aftreden c.q. ontslag voorzitter en roeicommissaris
  5. Toelichting onderzoekscommissie en commissie van controle
  6. Aanstelling van Max Blom als formateur
  7. Rondvraag