Overnachten op de Kagerplassen

Geplaatst op 08-11-2018  -  Categorie: Algemeen

In het Leidsch Dagblad van zaterdag 3 november 2018 is een artikel verschenen dat kennelijk door een journalist geschreven was die ergens een klok had horen luiden, maar de klepel in geen velden of wegen wist te vinden.

De journalist suggereerde dat door de Gemeente Teylingen i.v.m. allerlei narigheid veroorzaakt door een specifiek aantal personen het overnachten op de plas verboden zou gaan worden m.i.v. 1 januari 2019. Ik dacht natuurlijk gelijk aan actie, maar raadpleegde eerst de gemeentesecretaris van Teylingen (overigens ook Kaaglid en al jaren een goede vriend van mij). Hij reageerde ogenblikkelijk en stuurde mij het navolgende persbericht waarin de zaken tot de juiste proporties zijn teruggebracht. 

WvtH

Het Bestuur van De Kaag is reeds in gesprek met de gemeente over deze kwestie. 

 

Persbericht: Burgemeester besluit tot samenscholingsverbod gemeentehaven Warmond en Koudenhoorn

De gemeente werkt nauw samen met de politie en het Openbaar Ministerie rondom de Koudenhoorngroep en de overlast die ervaren wordt. De politie onderzoekt op dit moment de toedracht van de explosie bij de woonboot aan de gemeentehaven. Burgemeester Carla Breuer heeft vanochtend direct contact gehad met de bewoner van de woonboot. Zij kan de onrust en zorg van inwoners goed begrijpen en zoekt regelmatig contact met diverse ondernemers en inwoners. De gemeente werkt nauw samen met de politie en het openbaar ministerie om er voor te zorgen dat het weer veilig ervaren wordt. In iedere stap trekken we gezamenlijk op en stemmen af welke maatregel we kunnen nemen en welke het meest effectief is.

Maatregelen

Afgelopen week is het proces opgestart om cameratoezicht te verkrijgen op de gemeentehaven. Vanaf morgen is dit effectief voor de duur twee weken. Daarnaast heeft de burgemeester zojuist een samenscholingsverbod afgekondigd voor het gebied rondom de gemeentehaven, het recreatie-eiland Koudenhoorn en de daarbij behorende wateren.

Dit houdt in dat groepen van twee of meer personen, die zich overlastgevend, orde verstorend, intimiderend of bedreigend gedragen ten opzichte van inwoners, recreanten en/of bezoekers en/of toezichthouders en alle andere personen die zich in dat gebied bevinden om en nabij de Gemeentehaven (zijnde het gebied ingesloten door de Dorpsstraat te Warmond en de Jan Steenlaan te Warmond) en het recreatie-eiland Koudenhoorn (inclusief de daartoe behorende openbare wateren) niet samen mogen scholen. Met het instellen van het samenscholingsverbod wordt beoogd te voorkomen dat de doelgroep zich in groepen ophoudt en vanuit de groep orde verstorend en intimiderend gedrag vertoont binnen bovengenoemd gebied. In het bijzonder moet worden voorkomen dat het veiligheidsgevoel verder wordt aangetast.

Wijziging APV

Wij beseffen ons dat hiermee de overlast nog niet helemaal voorbij is. Het is op dit moment het maximale aan bestuurlijke maatregelen wat we kunnen nemen. Daarnaast ligt de APV wijziging voor ter besluitvorming aan de gemeenteraad. Het voorstel is de APV aan te vullen met (onder meer) het verbod op overnachten (dan wel voor anker liggen) in voer- en vaartuigen en hinderlijk drankgebruik op openbare plaatsen en openbaar water. Dit verbod is bedoeld om te kunnen handhaven als er misbruik gemaakt wordt van de mogelijkheid tot overnachten (dan wel voor anker liggen). Als toelichting is het belangrijk te melden dat het college in zogenoemde beleidsregels gebieden en tijden kan en zal aanwijzen om concreet invulling te geven aan de normen uit de APV. Het is namelijk niet de bedoeling dat het verbod economische en recreatieve activiteiten onmogelijk maakt. Daarom wordt in samenspraak met belanghebbenden, zoals ondernemers, binnenkort gestart met het opstellen van deze beleidsregels.

Vervolg Als gemeente moeten we feiten en bewijzen blijven verzamelen voordat verder ingrijpen met - opnieuw en meer- bestuurlijke maatregelen (bijvoorbeeld een verlening gebiedsverbod) mogelijk is. Daar spannen wij ons continue voor in maar daarbij vragen we ook uw hulp. Bent u getuige geweest van dit voorval of van voorvallen of incidenten die te maken hebben met een verstoring van de openbare orde meldt deze dan bij de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000