Uitnodiging digitale Algemene Ledenvergadering

Geplaatst op 12-06-2020  -  Categorie: Algemeen

Op 24 april heeft het bestuur u via de Kaagflits geïnformeerd dat zij wegens overmacht niet aan haar statutaire verplichting kan voldoen om binnen een termijn van 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar een ALV te houden als gevolg van de COVID-19 (Corona) restricties.

Op 24 april is er een tijdelijke noodwet in werking getreden die het verenigingen toestaat om af te wijken van haar statuten en het bestuur de mogelijkheid geeft om de ALV uit te stellen met ten hoogste vier maanden. Het bestuur van KWV De Kaag heeft besloten hiervan gebruik te maken in afwijking van haar statuten digitaal te kunnen vergaderen waarbij de leden niet fysiek aanwezig zijn.

Dit houdt echter in dat er vóór 1 september een ALV plaats moet vinden waarin o.a. het jaarverslag en de jaarcijfers worden behandeld en door de ALV geaccordeerd. Aangezien een fysieke bijeenkomst nog niet wenselijk is, heeft het bestuur besloten om de verplichte onderwerpen in een elektronische ALV te behandelen, volgens de voorwaarden van de tijdelijke wet Covid-19.

Het bestuur van KWV De Kaag heeft het genoegen u uit te nodigen voor de eerste digitale Algemene Ledenvergadering in haar 110-jarig bestaan. Deze vergadering zal plaatsvinden op donderdag 9 juli 2020 om 20.00 uur. Om deel te nemen aan de vergadering zal u een aparte link naar de digitale omgeving ontvangen met daarbij een handleiding hoe deel te nemen en te stemmen.

Agenda
1) Opening en vaststellen agenda
2) Vaststellen van de notulen van de ALV van 21 november 2019
3) Mededelingen van het bestuur
4) Ingekomen stukken
5) Jaarrekening 2019 
5.1 Vaststellen Jaarverslag Secretaris 2019
5.2 Toelichting Financieel Verslag
5.3 Toelichting Commissie van Controle
5.4 Décharge gevoerde financiële beleid 2019
6) Sluiting

De stukken voor de vergadering zijn beschikbaar op het gesloten gedeelte van verenigingswebsite vanaf woensdag 17 juni 2020.

Vragen voor de vergadering kunnen schriftelijk gesteld worden tot 72 uur voor de vergadering. U kunt uw vragen sturen naar rces.[antispam].@kwvdekaag.nl