Van de Havenmeesters

Geplaatst op 07-06-2018  -  Categorie: Algemeen

Beste ligplaatshouder, gebruiker van de havens,

Graag willen we een aantal dingen die ons zijn opgevallen op de havens onder de aandacht brengen.

Parkeren:

Parkeren op haven Oost en West is alleen toegestaan in de parkeervakken.

Op haven West is dit direct links van de ingang.  Parkeren naast het grasveld, kantoor en op het terrein rond de kraan is niet toegestaan.

Op haven Oost zijn meerdere parkeermogelijkheden. Toegang achter de rood-witte kettingen is alleen voor het laden en lossen van zware spullen, neerzetten van bootjes op het jollenveld of het te water laten van bootjes op de houten helling. Hier mag de auto niet geparkeerd blijven. 

Wilt u de kettingen weer terug hangen?


Drinkwater en hogedrukreiniger:

De drinkwater-aansluitingen zijn bedoeld om uw drinkwatertank te vullen. Drinkwater mag niet gebruikt worden voor het afspuiten van het schip, ook niet met een hogedrukreiniger.

Voor het afspuiten van het schip kunt u eventueel gebruik maken van de dekwas-slangen in de havens.

Kaagsoos: 3 haspels op de steigers

Haven West:  1 haspel op de het grasveld, 1 haspel aan de botenloods

Haven Oost: 1 haspel bij de elektrische helling, 1 haspel op de driehoek

De haspel op de driehoek is momenteel buiten gebruik, dit betekent echter niet, dat er dan wel drinkwater mag worden gebruikt voor het afspuiten van het schip.  Wij zullen zo spoedig mogelijk de hydrofoor en haspel op de driehoek operationeel maken.


Vaste elektra-aansluiting/verlengsnoeren:

Er is vaak storing in stroomkasten door inwateren van stroomsnoeren en/of extra onjuiste stekkers. Het gebruik van onjuiste verlengsnoeren in combinatie met water kan daarbij gevaarlijk zijn.

De verlengsnoeren voor de stroom dienen daarom minimaal te voldoen aan de volgende eisen:

1-      Geaarde snoer van minimaal 3 x 1,5 mm2 in goede conditie.

2-      Van stroomaansluiting tot binnen aan boord dient de kabel niet onderbroken te zijn. Dus zonder extra connecties op de steiger of buiten aan boord. De ervaring heeft ons geleerd dat zogenaamde waterdichte oplossingen voor stekkers, dat toch heel vaak niet zijn. Geschikte verlengsnoeren zijn kant en klaar te koop tot 30 meter bij verschillende winkels, zie hieronder een voorbeeld.

https://www.rs-jachttechniek.nl/advanced_search_result.php?keywords=verlengsnoer

U kunt de kabel natuurlijk ook zelf samenstellen met de juiste onderdelen. Ondeugdelijke verlengsnoeren zullen door ons verwijderd worden. Tevens zien we veel stroomaansluitingen open staan. De stroomaansluiting is uw eigen verantwoordelijkheid. We raden iedereen aan het stroompunt altijd op slot te doen, ook als uw stekker erin zit.  Dit is met stekker erin soms wat lastig, maar wel mogelijk. Stroomverbruik door derden op uw aansluiting wordt aan U gefactureerd.


Trailers/(boot)karren:

Bij het uitzoeken en identificeren van de trailers gestald op onze havens lopen we vaak tegen het probleem aan dat deze niet (duidelijk) gemerkt zijn. Wij proberen zelf zoveel mogelijk te merken, maar in veel gevallen weten we gewoon niet van wie de trailer is. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid de trailer te identificeren met in ieder geval uw naam en telefoonnummer. We stellen het op prijs als iedereen dit zo spoedig mogelijk doet.

Daarnaast zijn we dit voorjaar tegen meerdere trailers/karren aangelopen die niet verrijdbaar waren doordat ze technisch niet in orde waren, en/of te zwaar beladen. Trailers en bootkarren dienen te allen tijde door ons verreden te kunnen worden. Het niet overladen en technisch in orde houden is de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

We gaan de komende weken de trailers en bootkarren organiseren. Alles wat niet gemerkt is en/of niet technisch in orde, zullen we apart zetten en de eigenaren zullen we hiervan zo mogelijk informeren. Trailers en bootkarren die onverhoopt toch overblijven zullen uiteindelijk verwijderd worden van het terrein.


Gebruik van de houten hellingen:

De houten hellingen op de haven bij de Jollenvelden kunnen alleen gebruikt worden door trailer/boot combinatie onder de 500kg. Voor zwaardere combinaties zijn er andere mogelijkheden zoals de elektrische helling op haven oost en de kraan op haven west.  Deze zijn echter niet gratis, u kunt daar een abonnement voor nemen of een afspraak maken met de havenmeester.


Afvalcontainers:

Het gebruik van de milieu-containers gaat erg goed, tot nu toe wordt alles netjes in de juiste container gedaan en wordt het netjes achter gelaten. De afvalcontainers voor het restafval worden echter nog steeds vaak gebruikt voor afval wat er niet in thuis hoort. In principe staan de restafval-containers (de groene 1100 liter) er voor het normale afval (huisvuil) gegenereerd tijdens het varen. We vinden echter met enige regelmaat spullen zoals oude koelkasten, airco-units, kussens, matrassen, en zelfs volledige rubberboten. Voor dit soort afval zijn deze containers niet bedoeld, U dient dit zelf af te voeren naar het afvaldepot van uw gemeente, wat vaak nog gratis is ook. Tevens hebben we vastgesteld dat leden afval van thuis in de afvalcontainers deponeren en dus de vereniging laten betalen voor het afvoeren van hun afval. Iedereen zal begrijpen dat dit onacceptabel is.

 

Ligplaats voor langere tijd niet gebruiken:

Wilt u zo vriendelijk zijn te melden als u langer dan 7 etmalen achtereen geen gebruik gaat maken van uw ligplaats. Tot op heden wordt dit heel sporadisch gedaan. Wij kunnen de ligplaats goed gebruiken voor bijvoorbeeld passanten en tijdens evenementen voor deelnemers van buiten de vereniging. Dit is echter alleen in goede banen te leiden als wij weten welke ligplaatsen we daarvoor kunnen gebruiken. Dit geldt voor het gehele jaar, dus niet alleen voor het vaarseizoen. Zie hieronder de tekst uit het havenreglement, artikel 7.5

 

7.5 Van niet-gebruik van de lig-/staanplaats voor langere duur dan 7 etmalen, dient door de gebruiker vooraf mededeling te worden gedaan aan de havenmeester. De vereniging heeft het recht de lig/staanplaats gedurende de afwezigheid van het vaartuig van de gebruiker tijdelijk aan derden in gebruik te geven, zonder restitutie van liggeld.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

 

De havenmeesters