Zeilen 2022


Starttoren W

Alle opgenomen activiteiten zijn onderheving aan overheidsmaatregelen i.v.m. corona en kunnen alleen plaatsvinden na afgifte van de benodigde vergunningen.

Zeilwedstrijden Seizoen 2022

Aan het begin van 2021 schreven we dat wij, na het verloren jaar 2020, opnieuw gingen proberen de Zeilwedstrijden te organiseren. Dat lukte helaas maar ten dele door de aanhoudende Coronapandemie.

De overheid gaf geen toestemming voor officiële wedstrijden. Gelukkig konden we binnen de regels die de overheid had gesteld ivm Corona, wel trainingen houden voor 1-mans boten en 2-mans boten waarbij de 1,5 meterregel gewaarborgd kon worden. Deze werden georganiseerd op de woensdagavonden en de zondagen overdag. Vele Finnjol- en 12Voetsjolzeilers maakten daar gebruik van evenals Valk- en Efsixzeilers.

In de loop van het seizoen werden de Coronamaatregelen versoepeld. Daardoor konden zowel het Jeneverboomweekend als het Kaagweekend, als alternatief voor de 100ste kaagweek, op veel enthousiaste deelnemers rekenen. Het afscheid van het startschip de Hobbelduif en wedstrijdleider Rob van den Hoogen was prachtig.

Ook werd in september het NK 12Voetsjol verzeild. Het werd een groots festijn met spannende wedstrijden.

Ook de wedstrijden voor de Rond en Platbodems konden plaatsvinden, evenals de Nakaag en het weekend voor de Valken met hun Lange Afstandwedstrijd.

Helaas neemt het Coronavirus ons weer in de tang. We kunnen tot nu toe de winterwedstrijden gelukkig wel laten doorgaan. Kortom de Zeilcommissie kijkt dus toch terug op een toch wel geslaagd zeilseizoen, en is nu weer volop bezig met het seizoen 2022. We hebben in de commissie versterking gekregen van Huub de Haer.

We gaan er alles aan doen om te zorgen dat het komend jaar een mooi, volledig seizoen wordt met fraaie wedstrijden en eindelijk de 100ste Kaagweek als hoogtepunt van het jaar! De wedstrijdkalender voor 2022 zal terug te vinden zijn onder het kopje www.kwvdekaag.nl/zeilen maar is nu nog te vinden via de volgende link Activiteiten - KWV De Kaag en kunt u voor al deze wedstrijden inschrijven en de benodigde gegevens, zoals NoR en SI t.z.t. raadplegen. De bedoeling is dat inschrijving en betaling volledig via KWV De Kaag gaat lopen. Dit zal in combinatie gaan met Manage2Sail.

Hieronder vindt u een overzicht van de 2022 wedstrijdkalender. Zodra er meer informatie beschikbaar komt wordt deze met dit overzicht gelinkt. In 2022 zullen we voor inschrijven, resultaatverwerking en het publiceren van resultaten gebruik gaan maken van Manage2Sail.

Als Corona nu geen roet in het eten/kaagwater gaat gooien en wij ons allemaal aan de regels houden hebben we er alle vertrouwen in een prachtig zeilwedstrijdseizoen te krijgen.

Wij zien u graag op de Kaag.

De Zeilcommissie:

Marc Bergmeijer
Huub de Haer
Elly van Kampen
Tarley Krol
Herman van der SteenOverzicht Klasse- en Kaagevenementen in 2022

Evenement                                                             Datum

Laser Master & Kaag-Finnen                               26-27 maart 2022

Paasweekend voor Cadet en Yngling                 16-18 april 2022

Voorkaag                                                               23-24 april 2022

Combi voor de jeugd (Opti-Splash-Laser 4.7)     7-8 mei 2022

Finnjol kortebaan                                                 21-22 mei 2022

Pinkster evenement (12vtsjol)                             4-6 juni 2022

Marieholm klasse-evenement                            18-19 juni 2022

Regenboog Jeneverboom                                     9-10 juli 2022

Kaagweek                                                             13-17 juli 2022

R&P en Polyclassics                                            10-11 sept 2022

Nakaag                                                                  24-25 sept 2022

tijdens-de-combi
kaagsocieteit-1
sg205262